نام های گیاه

فارسی: آبرون - آبرون صغير - أبرون ریشه دار.

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی آن را بخورید. رطوبت های رحم را خشک می کند، برای رفع سردرد، چشم درد، ورم گوش، گوش درد و سرفه مفید است، معده را تقویت می کند، کشنده­ ی کرم معده و روده است، از خونریزی جلوگیری می کند، مسهل صفراست، انسداد کبد را باز می کند، برای دفع سنگ کلیه نافع است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید