نام های گیاه

فارسی: آبرون - پیش بهار - میش بهار - همیشه جوان - میشا

عربی: حي العالم- أذن القاضي - أذن القسيس.

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- ۲۵ گرم خشک آن را بکوبید و بخورید. اسهال مزمن را قطع می کند.

۲- ۲۵ گرم خشک آن را بسایید و سه قسمت کرده و در سه نوبت در روز بخورید و یا شانزده تا ۳۵ گرم آب تازه ی آن را بگیرید و در سه نوبت بنوشید. معده را تقویت میکند، کرم معده و روده را می کشد، برای رفع سردرد و چشم درد و ورم گوش و گوش درد و سرفه مفید است، از خون ریزی جلوگیری میکند، رطوبت های رحم را خشک میکند، برای درمان باد سرخ، نقرس، دردهای مفاصل، التيام زخمها و جراحت های نافع است.

٣. اگر بیست گرم از آب تازه ی آن را بگیرید و بنوشید و مقداری از آن را هم با سرکه مخلوط کرده و به محل درد بمالید، برای تسکین سردرد گرم نافع است.

۴- آب برگ های تازه را بگیرید و با کمی آب و مقداری قند مخلوط کرده و سه یا چهار مرتبه در روز هربار نصف قاشق قهوه خوری از آن را بنوشید. برای رفع اختلالات عصبی رحم نافع است، برای تسکین تب های صفراوی، التیام زخم معده، رفع اسهال خونی، درمان داء الرقص، صرع و رفع سنگ کلیه مفید است. در مورد عادت ماهیانه ی دردناک زنان جوان اثر مسکن داشته و در موارد سرطان رحم نیز توصیه می شود. هشتاد گرم آب تازه ی آن را بگیرید و بنوشید. انسداد مجاری کبد را باز می کند، مسهل صفرا میباشد.

بیست گرم آب تازه ی آن را بگیرید و با سنكجبين مخلوط کرده و بنوشید. برای تسکین حدت خون و صفرا و تقویت بدن مفید می باشد.

۷- ضماد آن برای تسکین درد چشم مفید است.

به آن را با آرد جو ضماد کنید. برای درمان ورم چشم، التیام زخم های تازه و زخم های کهنه، جراحت های بد، سوختگی از آتش و رفع ورم های گرم نافع است، برای تسکین درد مفاصل و نقرس نیز مفید می باشد.

۹- آن را بکوبید و با حنا مخلوط کرده ضماد کنید. خارش بدن را رفع میکند.

۱۰- تازه ی آن را له کرده و در مهبل شیاف کنید. برای قطع سیلان رحم نافع است.

۱۱- عصاره ی تازه ی آن را بگیرید و با روغن زیتون مخلوط کرده و روی حرارت ملایم آن قدر بجوشانید تا زمانی که آب آن تمام شود و فقط روغن آن باقی بماند. آن روغن را پس از سرد شدن چند قطره در گوش بچکانید. درد گرم گوش را تسکین می دهد. این گیاه مضر طحال است و مصلح آن گل ارمنی می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید