نام های گیاه

فارسی: گل آفتاب پرست - آفتاب گردک

عربی: دوار الشمس - صاير يوما.

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱۔ اگر آب چهار عدد از سرشاخه های گلدار و تازه ی آن که شامل برگ و تخم نیز باشد بگیرید و با عسل شیرین کنید و بخورید، محلل و مسهل بلغم و صفرا و قاعده آور است و اگر با سرکه مخلوط و خورده شود، برای رفع سمیت عقرب مفید است.

۲- ۲۰ تا ۳۰ گرم برگ و سرشاخه های گلدار گیاه را در یک لیتر آب جوش دم کنید و آب صاف کرده ی آن را هر صبح و ظهر و شب یک فنجان بنوشید. سنگ کلیه را دفع می کند.

۳- تازه ی آن را بکوبید و ضماد کنید. برای رفع انواع زگیل و اگزما مفید است. تذکر: این گیاه برای طحال مضر است و مصلح آن عسل می باشد.

برگ آفتاب پرست خواص درمانی: آن را بکوبید و با شیر مخلوط کرده و ضماد کنید. برای تحلیل بردن ورم پرده ی دماغ اطفال و همچنین درمان نقرس و رفع پیچیدگی عصب نافع است.

تخم آفتاب پرست خواص درمانی: ۱- اگر هشت گرم از آن خورده شود، سنگ مثانه را دفع می کند.

۲- آب دمکرده ی آن را بنوشید. تب را قطع می کند.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید