نام های گیاه

فارسي: ابهل هندی - دیودار - صنوبر هندی . شجرة الجن.

بخش های دارویی
موارد مصرف

پوست درخت ابهل خواص درمانی: چهار گرم از آن را در یک لیتر آب بجوشانید و صاف کرده ی آن را روزانه در سه نوبت بنوشید. قابض و تب بر است و برای اسهال خونی مفید می باشد.

خواص درمانی: ۱- هربار چهار گرم از آن را بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را بنوشید. برای درمان فلج، القوه، سستی، سکته، صرع، اکثر بیماری های سرد دماغی، اعصاب و برای خرد کردن سنگ مثانه و کلیه نافع است، معرق، بادشکن، مدر و تب بر می باشد، برای رفع نفخ و ناراحتی های مثانه مفید است، از اسهال بلغمی جلوگیری میکند، برای رفع سکسکهی بادی، تحلیل گاز و نفخ شکم و رفع تب های بلغمی مفید می باشد.

۲- هر روز در آب جوشاندهی آن بنشینید. برای درمان زخم های مقعد مفید است.

اسانس چوب ابهل خواص درمانی: ۱- اگر مقداری از آن، زیر نظر پزشک مصرف شود، مدر و معرق است، برای ناراحتی های پوست مفید می باشد و ورم های سرد را تحلیل می برد.

۲- آن را در محل گزیدگی بمالید. سم سرد گزندگان را از بین می برد

مناطق قابل رویش
روش مصرف
عوارض جانبی

تذکر: چوب این درخت برای ریه مضر است و مصلح آن کتیرا، صمغ عربی و روغن بادام شیرین می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید