نام های گیاه

فارسي: ارجوت - ارگوت چاودار - ارجوت چاودار.

بخش های دارویی
موارد مصرف

پانزده دقیقه در دو نوبت بنوشید. موجب فشار به رحم و تسهیل و تسریع در زایمان می شود. توجه کنید که این دارو باید وقتی مصرف شود که دهانه ی رحم کاملا باز شده و وضع جنین کاملا طبیعی باشد، در غیر این صورت یعنی اگر دهانه ی رحم کاملا باز نشده باشد،

۲- یک تا چهار گرم از گرد ارگوت چاودار را با شربتی مخلوط کرده و پس از وضع حمل هر ۱۵ دقیقه یک قاشق سوپ خوری بخورید. خونریزی شدید را قطع می کند و اگر خون ریزی نباشد باعث می شود که خونریزی شروع نشود.

ترکیب شیمیایی: قند مانیت - مواد نشاسته ای - شبه چربیها - اسیدهای آمینه - بازهای کواترنری آمونیم - املاح فسفات - تعدادی استرول - تعدادی آمین - شش جفت آلکالوئید ایزومری مانند؛

١- ارگوتامین و ارگوتامینین ۲- ارگومترین و ارگومتری نین خوشه ای که مورد حمله ارگوت واقع شده ٣- ارگوزین و ارگوزینین ۴- ارگوکورنین و ارگوکورنی نین ۵ ارگو کریستین و ارگوکریستینین ۶ ارگوبازین و ارگوبازی نین و الكائیدهایی نظیر ارگوتی نین، ارگوتوکسین، ارگومونامین، سانسی بامین، ارگوکلاوین و ارگوسترین و دو استرول به نام های ارگوسترول و فونجيسترول - سه نوع ماده ی رنگی به نام اسکلهریترین، ارگوکریزین و ارگوفلاوین - اسید سکالونیک.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
عوارض جانبی

خوردن این دارو خطرناک بوده و ممکن است موجب مرگ جنین و مادر هر دو شود.

تذکر: این دارو سمی است و مقدار و طریقه ی مصرف آن حتما باید زیر نظر متخصص انجام شود.

مصرف طولانی و زیادتر از حد مجاز آن ابتدا یک حالت مستی و سرخوشی بدون خماری ایجاد می کند و پس از مدتی احساس تکان و ناراحتی در انگشتان دست و پا ایجاد می شود، به تدریج این حرکت به سایر اعضا منتقل شده و موجب سفت شدن انگشتان و مفاصل میگردد، به طوری که انگشتان، روی دست  خم می شوند و نمی توان آنها را به راحتی باز کرد، این حالت سفتی در مفاصل آرنج و سایر مفاصل نیز ایجاد می شود، مثلا دستها روی سینه خم شده و نمی توان آنها را راست کرد و انگشتان پا به طرف کف پا برمی گردد و به تدریج سایر مفاصل بدن و عضلات سینه و شکم را نیز فرامی گیرد. تنفس کم کم مشکل می شود و در عضلات گلو حمله های تشنجی عارض می گردد، کم کم نبض مختل شده و در هاضمه اشکال و اختلال ایجاد میکند، به انگشتان حالت بی حسی دست میدهد و به تدریج این بیحسی در سایر نقاط بدن نیز ظاهر می شود و کم کم قانقاریای موضعی ایجاد می گردد و سایر حواس نیز مختل گشته، کوری حاد، فقدان حس شامه، کاهش شنوایی و گاهی حالت فلج نیمه ی بدن ایجاد می شود.

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید