نام های گیاه

فارسی:استنبول - بوتو - آرته - کاروک - رسو - أعطا - فق - فک.

بخش های دارویی
موارد مصرف

ریشه ی اسکنبیل خواص درمانی: آن را خوب خرد کنید، بعد بجوشانید و آن را با کاتچو یا كات هندی مخلوط کرده و تواما و مجددأ جوشانده و آب آن را در دهان بگیرید و قرقره کنید. برای التیام لثه های زخم و شل مؤثر است.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
خواص گیاه :
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید