نام های گیاه

فارسي:بوریکه - بوره - بورق.

موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- سه قاشق غذاخوری از آن را در دو لیتر آب گرم حل کنید و همیشه پس از شستن صورت، حوله ای را در آب آن خیس کرده و روی صورت بگذارید و به صورت بمالید. جوش های غرور را درمان می کند. . ۲- هر شب آن را بکوبید و با گوشت خربزه ی له کرده مخلوط نمایید و ضماد کنید. کک ومک صورت را برطرف می کند.

۳- آن را با آب اکسیژنه مخلوط کرده و با فشار روی موضع بپاشید. سودا را درمان می کند.

۴- آن را با انجیر تازه کوبیده مخلوط کنید و ضماد نمایید. گند طاول را درمان می کند و اگر فصل انجیر نبود پودر اسید بوریک را به وسیله ی پنبه هر روز سه بار روی محل بزنید، مؤثر است. ها آن را با برگ چغندر تازه کوبیده، مخلوط کرده و ضماد کنید. ورم پشت پا را درمان می کند.

آن را با آب گرم مخلوط کرده و روزی چندبار با آن، موضع را شستشو دهید. برای درمان ورم قدکش یا خیارک، سر باز کردن سوزه و درمان ورم پستان مفید است و اگر سر پستان زخم است، پس از شستن با آن، مقداری پیهی بز را مثل قیف تو خالی درست کنید و روی پستان ببندید. بهبود حاصل می شود.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید