نام های گیاه

فارسي: اشتینان - اشتون – استوم - غاسول فارسی - علف شوره.

به فرانسه: s.herbacee, salicorne commune

به انگلیسی: samphire, glasswort

به آلمانی: glasschmalz

به ایتالیایی: SALICORNIA ERBACEA

عربی: خریس و قلي Qalli

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- اگر نیم درم از آن خورده شود، متر، معرق، مجفف، جالی، منفی و محلل فضولات غليظ است.

۲- اگر سه گرم از سبز آن خورده شود، مسهل زردآب می باشد.

٣. اگر شانزده نخود از آن خورده شود، قاعدگی را باز می کند.

سابقا از کوبیده ی آن برای شست وشو استفاده می کردند.

نافع: يبوست، انسداد رگها، زرد آب، استسقاء، بسته شدن خون حیض، خارش، درد، جرم دندان، اسکوربوت، ضعف، سوء هاضمه، کثیفی خون و اوره است.

اشنان بیشتر در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد و در طب بصورت مالیدنی و خوردنی ( طبق دستور) استعمال می شود. مقدار خوراک از ۱ تا ۳ گرم است. مزاج اشنان گرم و خشک در درجه دوم است.

خواص: نوع بدون برگ: ضد اسکوربوت بسیار قوی و دارای اثر مقوی، تسهیل کننده عمل هضم، تصفیه کننده خون و مدر است. بعلاوه غذای مناسبی برای مبتلایان به اوره خون و نفریت می باشد. مصرف آن در موارد ورم احشاء و طحال، مخصوصا در بیماری مالاریا، اثری مفید ظاهر میکند.

صور دارویی: به صورت خام (سالاد) یا پس از قرار دادن در سرکه مصرف می شود. در بیماری اسکوربوت، اگر شیره حاصل از گیاه مصرف گردد عوارض آن به کلی رفع می شود.

نوع برگ دار: اعضای این گیاه دارای اثر ملین، ضد اسکوربوت و مدر است. اشنان جلا دهنده، پاک کننده، باز کننده ای قوی، سوزاننده، مدری قوی، مسهل، حل کننده مواد غلیظ در بدن و مالیدن مخلوط آن با عسل در چشم نافع زخم های چشم و دود نوع سبز آن قرار دهنده حشرات است.

مدر بول و حیض، مسهل اخلاط غليظ، ساقط کننده جنین و مالیدن آن از بین برنده گوشتهای زیاد زخمها است. لباسهای ابریشمی که با صابون پاک نمی شود با اشنان پاک می شود. اگرد آن دندان را شفاف می کند و غیر سمی است لكن مصرف زیاد آن کشنده است. خوراک ۳ درهم آن جنین مرده را بیرون می آورد و دفع کننده صفرا است.

نویسندگان عرب آن را برای خارش و ترشحات زخم خشک مفید ذکر نموده و نیز آن را مدر حیض و مسقط جنین گفته اند و استعمال آب آن را بعد از غذا برای شستن دست و لباس ذکر نموده اند.

خوراک نیم مثقال اشنان در حالت ناشتا حیض را جاری میکند و ضماد آن نافع خارش از گرمی است. چنانچه همراه با پنبه بر محل درد دندان بگذارند، نافع درد دندان است.

خوراک سه درهم آن زرداب را دفع می کند و ۱۰ درهم آن کشنده است. ابن سینا گوید: خوراک نیم درهم آن نافع سخت ادراری و باز کننده حیض است. اشنان را در لاک حل کرده و با آن مداد می سازند.ه

خوراک آن از یک تا سه گرم است.

خوراک آن از ربع تا نیم مثقال است.

روش مصرف
عوارض جانبی

اشنان مضر مثانه است و مصلحش عسل می باشد. خوراک زیاد آن مسقط جنین و کشنده است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید