نام های گیاه

فارسي:يشوارک

بخش های دارویی
موارد مصرف

برگ اشوارک خواص درمانی: ۱- آب دمکرده ی آن را بنوشید. برای رفع جراحت حلق و گلو مفید است، تب را کاهش می دهد، برای رفع جوش، کورک و تاول های کوچک دهان و لثه مفید است و برای تسکین روماتیسم و دردهای مفصلی مزمن اثر مفید دارد.

۲- شیره ی تازه ی آن را بگیرید و با شیر مخلوط کرده به کودکان بخورانید. برای رفع ناراحتی جوش های کوچک که در موقع بیرون آمدن دندان ها در لثه میزند مفید است.

میوه ی اشوارک خواص درمانی: ۱- آن را بخورید. برای درمان جوش و کورک، همچنین تاول های کوچک دهان و لثه ها مفید است.

۲- آب دمکرده ی آن را بنوشید. برای تسکین روماتیسم و و دردهای مفصلی مزمن مفید است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید