نام های گیاه

فارسی : افسنطين - خاراگوش و کشوث رومی. مروه، موی . بخوشه . ایسنطين - کشوتای رومی - ترق.

به انگلیسی علمی: ARTEMESIA( آرتمشيا) انگلیسی

به انگلیسی عرفی: WORM WOOD (ورم وود)

فرانسه :  Armoise amere، Herbe sainte ، Aluine ، Grande absinthe

آلمانی: Bitterer - beifuss ، Absinth Wermuth ، Wermuth ، Wermuthbeifuss

ایتالیائی: A . ordinario ، Assenzio romano ، Assenzio domestico ، Assenzio

بخش های دارویی
موارد مصرف

از آن به عنوان رفع خنازیر، یرقان، آب آوردن، فلج، رماتیسم، در موارد شیوع بیماری طاعون، وبا و بادسرخ، استفاده بعمل می آمده است.

خواص درمانی۔ افسنطین دارای اثر مقوی، مقوی قلب، مدر، وضدعفونی کننده است.

افسنطین از مقوی های مهم دستگاه هضم به شمار می آید زیرا با مصرف آن، اشتها زياد می گردد . یبوست های ناشی از ضعف عمل دستگاه هضم نیز برطرف می شود. از افسنطین، نتایج خوبی در رفع اسهال های مزمن، وتب های نوبه (Trousseau) گرفته شده است. در مواقع درمان بیماری ها با افسنطین باید همواره به این نکته توجه شود که اگر بیمار در مقابل آن عکس العمل نشان دهد، از ادامه مصرف گیاه خودداری به عمل آید.

افسنطين ، سرعت جریان خون را زیاد می کند و ترشح ادرار را افزایش می دهد ازاین جهت برای رفع آب آوردن انساج وخیز عمومی بدن، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. افسنطین در رفع قطع حالت قاعدگی زنان جوان، مخصوصا دختران جوان، ناشی از ضعف مفرط یا عدم فعالیت رحم، اثر بسیار مفید ظاهر می نماید بطوری که با تأمین تقویت عمومی بیمار، موجبات برقراری قاعدگی و نظم آنرا باعث می شود. رفع ترشحات زنانگی نیز که پس از مصرف افسنطین پیش می آید، باید مربوط بعمل فوق باشد.

افسنطین دارای اثر ضد کرم است مانند آنکه در دفع اسکاریس لوبریکوئیدس و کرمک ، اثر قطعی دارد ولی بر روی کرم کدو، تأثیر نمی نماید.

اثرات صفراآور، و بهبود دهنده زخم که در این گیاه وجود دارد مربوط به روغن فرار و ترکیبات تلخ موجود در آن است.

سوء هاضمه - موارد تأیید نشده: در طب سنتی، فرآورده های این گیاه به صورت داخلی برای درمان کم کاری معده، کم تحرکی روده، ورم معده، معده درد، بیماریهای کبد، نفخ، کم خونی  به کار برده می شوند. از این گیاه به صورت موضعی برای گزیدگی حشرات و کورکهای جلدی استفاده می گردد.

گرم کننده، خشکاننده بوده . کبودیهای بدن و به ویژه ناحیه زیر چشم را از بین می برد.

حکمای هند آن را در امراض: یرقان، استسقاء، درد مفاصل، مالیخولیای مراقی، لثه خونین، رمد جفنی مفید گفته اند. هندوها آن را مسکن درد شکم، مفتح و دور کننده تشنج گفته اند.

ما سر فلوریدس می گوید: آن  تریاق سم و خارج کننده سنگ کلیه و مثانه میباشد و اضافه می کند که مانع سقط جنین می گردد.

اپولوس گفته است: هر کس آن را با خود داشته باشد از نظر بد، ضرر جن و شیاطین و خستگی محفوظ می ماند. در بولنگا مقداری از برگ افسنتین را زیر متکای مریض می گذارند و بنابر عقیده آنها اگر مریض بخوابد، علامات خوب شدن او است ولی اگر نخوابد مریض می میرد.

گل و برگ این گیاه برای مصرف دارویی بکار می رود. در فرانسه این گیاه را گیاه مقدس مینامند.

شرکت داروسازی «همدرد» آن را در ترکیبات نسخه ها بنام آرتميشيا ابسنتيم استعمال کرده است، نسخه ها با فوایدش در زیر مذکور است:

١- اطریفل دیدان: برای خارج کردن هر نوع کرم معده. ۲- روغن افسنتین: مالش آن بر معده و جگر هر نوع ورم را تحلیل می کند.

۳- روغن کلان: برای فلج، لقوه و رعشه مفید است و درد مفاصل، نقرس، عرق النساء و درد کمر را تسکین می دهد.

۴- شربت افستين: در امراض جگر، طحال و معده داده می شود و در ورم جگر یا طحال مفید است.

رنگ و روی را زیبا می کند، برای داء الثعلب «نوعی ریزش مو و داء الحيه مفید است.

افستين نافع: موخوره، گری، دمل، جوش، درد گوش، ورم چشم، ورم طحال، شقاق مقعد، مسمومیت ناشی از قارچ سمی و زهر عقرب و شوکران ، درد مفاصل، مالیخولیا است.

پیروان مکتب سالرن (Salerne) ، افسنطین را در پیش گیری از دریا گرفتگی مؤثر میدانسته اند.

افسنتین مسهل صفرا می باشد ولی در بلغم و آنچه در روده ها ماندگار است مؤثر نیست.

 

روش مصرف در منابع مختلف :

در استعمال خارج ، اثر دادن شیره گیاه یا جوشانده نمکدار و یا تنطور آن برروی زخم واولسرها، مانع پیشرفت آنها به سوی غانقرایائی شدن و چرکین گردیدن می شود بعلاوه باعث بهبود زخم و ترمیم بافتهای مربوط که نتیجه اش التيام زخم ها ست می گردد (Gazin).

صور داروئی۔گرد برگ و سرشاخه گلدار به مقدار 5/0 تا 2 گرم به عنوان مقوی و ۲تا۳ گرم برای دفع کرم به مدت 5 روز متوالی۔ دم کرده 5 تا ۱۰ گرم گیاه در یک لیتر آب (به علت تلخ بودن باید مقدار زیادی قند معمولا به محلول افزوده شود که خود مانع تأثير مفید گیاه می گردد) به مقدار یک لیوان کوچک در روز خیسانده ۳۰ تا ۱۰۰ درهزارگیاه (به دم کرده گیاه مزیت دارد) به مقدار یک لیوان در روز تنطور یک پنجم به مقدار ۲ تا ۱۰ گرم مخلوط در یک پوسیون یا شراب شراب ۳۰ درهزار (شراب سفيد) - شربت افسنطین .

برای تهیه شربت افسنطین، مقدار ۱5۰ گرم سرشاخه گلدار افسنطین را به مدت ۵ ساعت دریک لیتر آبجوش می خیسانند سپس آنرا می جوشانند به حدی که مایع به دو سوم حجم اولیه تقليل یابد، بعدا آنرا از پارچه صافی عبور میدهند و به محلول حاصل 500 گرم عسل می افزایند و می پزند به طوریکه به غلظت شربت در آید. شربت افسنطین حاصل ، به عنوان هضم کننده غذا و ضد کرم می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ابسنتين، اثرمقوی معده دارد و به صورت حب های 5 گرمی بتعداد یک یا دوحب هنگام غذا خوردن در شبانه روز مصرف میشود.

و افسنطین در فرمول بعضی از فرآورده های داروئی نظير الكلاو الكلاتور و ولنرر (Alcoolature vulneraire) و شرابهای داروئی وارد می گردد.

1 نسخه جهت شستشو و پانسمان زخم ها و اولسرهای واریسی

الكلاتور و ولنرر Al. vulneraire    135 گرم

شراب قرمز  785 گرم

الكلاتور وولنرر : از افسنطین ، آنژلیک ، ريحان ، رازیانه، مرزه ، بادرنجبویه ، نعناع ( M . piperata ) ، رومارن، سداب ، زوفا ، مریم گلی ، آویشن T. serpyllum ، اوریگانوم۔ ووٹگار و مرزنگوش به مقدار ۱۰۰ گرم از هریک به اضافه سرشاخه گلدار و تازه لاواند ، علف چای و ۳ لیتر الکل ۸۰ درجه تهیه میشود.

از الكلاتور وولنرر در استعمال خارج نیز جهت درمان ضرب دیدگی و در رفتگی اعضاء می توان استفاده بعمل می آورد.

2- نسخه جهت دفع کرم

افسنطین   5 تا ۱۰ گرم

بابونه        5 تا ۱۰ گرم

درمنه (سمن - کنترا)  5 تا ۱۰ گرم

تانه زی T. vulgare   5 تا ۱۰ گرم

دم کرده مخلوط اعضاء گیاهان مذکور به مقدار ۲ تا 4 فنجان صبح ناشتا، جهت دفع کرم مصرف شود.

برای دفع کرمک اطفال ، به صورت تنقیه باید استفاده گردد.

جوشانده افسنطین، به صورت لوسيون اگر به بدن چهارپایان مالیده شود، مگس و حشرات موذی را از آنها دور می کند.

در بعضی نواحی گیلان، دم کرده رقیق آنرا با افزودن قند، شیرین نموده به مقدار بسیار کم به منظور رفع درد معده و ناراحتی های هضمی بکار می برند

روش مصرف: از گیاه خرد شده در تهیه دمکرده ها و جوشانده ها استفاده میشود. جهت مصارف خوراکی گیاه پودر شده، عصاره و تنتور به صورت مایع یا جامد به کار برده می شوند. مخلوط کردن این گیاه نیز با سایر گیاهان واجد ترکیبات تلخ یا معطر، امری متداول است. فرآورده ها: جهت تهیه دم کرده، ۱۵۰ میلی لیتر آب جوش به نصف قاشق چایخوری از گیاه افزوده شده، و پس از ۱۰ دقیقه صاف گردد. برای تهیه جوشانده باید یک مشت گیاه به یک لیتر آب جوش اضافه شده، مدت ۵ دقیقه جوشانده گردد. برای دم کردن چای نیز باید یک گرم گیاه به یک فنجان آب افزوده شود. مقدار مصرف: مقدار مصرف روزانه این گیاه به صورت عصاره آبکی، ۳ تا ۵ گرم است. در صورت استفاده خوراکی از دم کرده می بایست یک فنجان از چای تازه تهیه شده را نیم ساعت قبل از غذا نوشید. از تنتور این گیاه ۳ بار در روز، به میزان ۱۰ تا ۳۰ قطره در مقدار کافی آب، استفاده میشود. مقدار مصرف عصاره مایع نیز ۱ تا ۲ میلی لیتر، ۳ بار در روز است. این گیاه جهت مصارف موضعی به صورت جوشانده برای درمان زخم ها و گزیدگی حشرات به کار برده میشود.

اندامهای چشم: هر نوع افسنتین و بویژه نوع نبطی آن اگر به صورت ضماد درآید و به زیر چشم ببندند، برای معالجه هر نوع درد کهنه و تیرگی چشم مفید است و اگر آن را با چای پخته ضماد کنند و بر چشم نهند ضربان چشم، ورم چشم و جوش چشم را از بین می برد.

اندامهای تنفسی: شربت افسنتین کشیدگی زیر سراشیبی دنده های رو به شکم ( شراسيف) را معالجه می کند.

اندامهای تغذیه: اگر پخته و افشره افسنتین را به مدت ده روز و هر روز به اندازه سه بولوس «یک ششم مثقال» سر بکشند، در باز گردانیدن اشتها تأثير عجیبی دارد. شربت افسنتين معده را تقویت میکند و در بسیاری از حالتها مفید است. اگر کسانی که یرقان دارند، افشره افسنتین را به مدت ده روز و هر روز به اندازه سه اوقيه تناول نمایند، فایده می بینند.

شربت نامبرده برای مداوای استسقاء نیز مفید است. ضماد آن که همراه انجير، آرد سوسن و سودیوم (نطرون) یا با انجير، سودیوم و آرد شلمک باشد، در مداوای طحال مؤثر است. افسنتین را چنانچه با عدس یا برنج بپزند و بخورند کرمها را از بین می برد. افشره افسنتین برای معده خوب نیست و گیاه خشک آن نیز دهانه معده را آزار می دهد زیرا شور است و مزه گس دارد. ولی افسنتین نبطی، در این زمینه بی آزار است.

افسنتین مخلوط با سمبل، باد شکم و معده را چاره ساز است. اگر افسنتین را با روغن حنا مرحم کنند و بر کبد و تهیگاه بمالند درد کبد و تهیگاه تسکین می یابد. و اگر آن را با روغن گل سوری یا محمدی مرحم کنند یا اینکه با گل سوری مخلوط کنند، درد معده را از بین می برد و سفتی آن را بر طرف می کند.

اندامهای دفعی: افسنتین در بیرون راندن بول و روان کردن حیض بسیار مؤثر است. بخصوص اگر آن را با عسلاب بردارند. افسنتین را در آب بخیسانند یا آب پز کنند، به مقدار پنج الی هفت درهم یکجا خورده شود و اگر بدون پختن و خیساندن باشد، مقدار آن نباید از دو درهم تجاوز کند.

شربت افسنتین علاوه بر بیرون راندن صفرا در مداوای بواسیر و شقاق مقعد مفید است. اگر کسی که کرم دارد افسنتین را آب پز کند یا آن را با برنج بپزد و با عسل بخورد، کرم از بین می رود و شخص به اسهالی سبک دچار می شود.

اگر افسنتین با عدس نیز پخته شود همین کارها را انجام می دهد و همچنین رگها را از خلط صفرا ( مراری) و آبکی صاف می کند. افسنتین به تنهایی در مداوای تب کهنه نافع و بویژه اگر افشره اش با افشره غافث تناول شود نفعش بیشتر است.

افسنتین و سموم:

شربت افسنتین با الكل، پادزهر گزش اژدهای دریایی، نیش عقرب، گزش راسو و سم شوکران است. اگر با سرکه باشد پادزهر قارچ سمی است و پاشیدن آن پشه را از بین می برد. اگر آب افسنتین را با مرکب مخلوط کنند، صفحات کتاب از آسیب موش خوردگی دور می ماند.

ضماد آن با ادویه دیگر بر ورم طحال و جگر مفید و جوشانده آن در روغن بادام در امراض گوش نافع است و آن را در میان لباسها میگذارند تا لباس از آفات محفوظ بماند.

جوشانده آن تب مالاریا را از بین می برد. نیز نافع امراض سرماخوردگی، برونشیت و آنفلوآنزا است.

پزشکان، تنطور افسنتین را به مقدار ۲۰ تا ۳۰ قطره قبل از غذا تجویز می کنند. برای عوارض نارسایی کبد، گرد برگ یا گل این گیاه دارای نتایج مؤثری می باشد. برای بچه ها تجویز نمی شود.

دمکرد، افسنتین: در ایران این گیاه را دمكرده و مصرف می نمایند. برای دم کردن باید یک قاشق سوپخوری بزرگ گل یا برگ آن را در یک لیتر آب داغ مدت ده دقیقه دم کرده و هر روز دو یا سه فنجان از این دمکرده را قبل یا بعد از غذا مصرف کنند.

جوشانده افسنتین: جوشانده برگ یا گل افسنتین برای شستن یا ضماد کردن زخمهای خیلی شدید یا انواع دمل مفید است و در این مورد باید یک مشت از گل یا برگ افسنتین که در حدود سی تا چهل گرم است در یک لیتر آب به مدت پنج دقیقه جوشانده و استعمال کرد.

جوشانده آن مدر حیض و دود کردنش باعث فرار حشرات و در میان پارچه گذاشتن آن باعث جلوگیری از کرم خوردگی می شود. افسنتین نافع تب های کهنه و ورم جگر و طحال به صورت ضماد است. دارویی کرم کش است و استعمال زیاد آن سمی است.

پنج گرم گلبرگ افسنتین را در یک لیتر آب داغ به مدت ده دقیقه دم کرده و هر روز دو تا سه فنجان از این دم کرده، قبل از غذا مصرف شود و برای شستن یا ضماد کردن زخمها و دملها مفید است.

صور دارویی: گرد برگ و سرشاخه گلدار، به مقدار ۵ دهم تا دو گرم بعنوان مقوی، ۲ تا ۳ گرم برای دفع کرم به مدت ۵ روز متوالی، دم کرده ۵ تا ۱۰ گرم این گیاه در یک لیتر آب (به علت تلخ بودن باید مقدار زیادی قند معمولا به محلول افزوده شود که خود مانع تأثير مفید گیاه می گردد) به مقدار یک لیوان کوچک در روز، خیسانده ۳۰ تا ۱۰۰ در هزار گیاه ( به دم کرده گیاه مزیت دارد) به مقدار یک لیوان در روز و تنطور ۵٪ به مقدار ۲ تا ۱۰ گرم مخلوط در یک پوسیون.

نسخه جهت دفع کرم کدو: افسنتین ۵ تا ۱۰ گرم و دم کرده گیاهان: بابونه، درمنه، سمن، کنترا، تانه ذی هر کدام ۵ تا ۱۰ گرم و به مقدار ۲ تا ۴ فنجان صبح ناشتا جهت رفع کرم مورد مصرف قرار گیرد و برای دفع کرمک اطفال به صورت تنقیه باید استفاده گردد.

در استعمال خارج، اثر دادن شیر گیاه، جوشانده نمکدار یا تنطور آن بر روی زخمها و زخم معده، مانع پیشرفت آن به سوی غانقاریایی شدن و چرکین گردیدن می شود، بعلاوه باعث بهبود زخم و ترمیم بافتهای مربوط که نتیجه اش التيام زخمهاست، می گردد.

در افسنتین نیروی گذارنده موجود است. لباس را از بید و گزند حشرات نگاه می دارد، اگر با مركب ترکیب شود رنگ مرکب ثابت می ماند و تغییر رنگ نمی دهد و کاغذ را از موش خوردگی محفوظ می دارد.

بخار پخته شده آن درد گوش را تسکین می دهد. ضماد آن در داخل از خناق پیشگیری می کند و در مداوای ورمهای پشت گوش، درد گوش، رطوبتهای گوش اثری مثبت دارد. تناول آن با عسل از سکته جلوگیری می نماید.

. مقدار خوراک آن از نیم تا ۳ گرم است.

خوراک: مقدار خوراک از ربع مثقال تا یک مثقال خوراک آن ۲ گرم است.

مشابه: مشابه آن انیسون و مصطکی است. جعده (گل اربه) یا درمنه ارمنی و برای تقویت معده به همان اندازه آسارون و نصف آن هلیله است.

خواص درمانی: ۱- پنجاه گرم گل و سر شاخه های گلدار آن را در یک لیتر آب جوش دم کرده و آب آن را صاف کنید و هر صبح و ظهر و شب یک فنجان بعد از غذا بنوشید. به هضم غذا کمک میکند، گاستریت را برطرف می سازد، تونیک و مدر است، در تبهای نوبهای از خاصیت درمانی آن استفاده می شود، در موارد آب آوردگی نسوج تجویز می شود،

٢. اگر به مدت ده روز هر روز یک فنجان از دم کرده ی آن را بیاشامید، کم اشتهایی را که از سردی به وجود آمده باشد رفع میکند و برای معالجه ی یرقان بسیار نافع است.

٣- نوشیدن آب دمکرده ی ده گرم از آن یا خوردن چهار گرم عصاره ی تازه ی آن، برای پاک کردن سینه از اخلاط، تقویت معده، کبد، طحال، روده ها، رحم و رکتوم، دفع کرم های روده، درد بواسیر، مفاصل و معده بسیار مفید است.

۴- هم آب دمکردهی آن را بنوشید و هم ضماد کنید. برای گزیدگی عقرب نافع است.

ها آن را با افتیمون و استوخدوس دم کنید و آب دم کرده را بنوشید. پاک کنندهی شکم و مسهل سودا می باشد، برای درمان لقوه، سستی اعضا، رعشه، صرع، سکته، کابوس، سرگیجه، مالیخولیا، خواب آلودگی، بیماریهای چشم، گوش، دهان، حلق، معده، کبد و دردهای اعصاب مفید است.

۶ خوردن آب دمکردهی آن با برنج یا عدس برای کشتن اقسام کرم معده و روده و به عنوان مسهل نافع است.

۷- ده گرم از کوبیدهی آن را به تنهایی یا با عسل یا با افتیمون، کوبیده و بخورید. برای طحال بسیار نافع است.

دأب دمکردهی غلیظ آن را با سرکه مخلوط کرده و بر موضع بمالید. برای تسکین درد مفاصل حاد مجرب است.

۹- آب دمکردهی غلیظ آن را با موم و روغن گل سرخ یا روغن حنا مخلوط و مجددأ دم کرده و بعد ضماد کنید. برای رفع درد تهیگاه، درد معدهی کهنه، کبد، بواسیر، شقاق رکتوم و درد رکتوم و سفتی رحم نافع است.

۱۰- آن را بسیار نرم بسایید، با موم مخلوط کرده و شیاف کنید. برای اخراج انواع کرم از شکم نافع است. ۱۱- اگر با روغن زیتون مخلوط و به بدن مالیده شود، مانع هجوم و گزیدن پشه ها می شود.

۱۲- آن را بسیار نرم بسایید و با عسل به صورت خمیر سفتی درآورید و به صورت شیاف در مهبل بگذارید. برای ازدياد ترشح عادت ماهیانه مفید است.

آن را جوشانده یا به شکل معجون در مرض هیستری و برای ادرار و حیض بسته شده می دهند.

در زخم، دمل و جوش، ضماد و شربت آن برای تصلبات درونی مفید است..

 

روش مصرف
عوارض جانبی

موارد منع مصرف: استفاده از این گیاه توسط افرادی با سابقه ابتلاء به غش و زخم های معده و روده ممنوع است.

مسمومیت۔ افسنطین به علت دارا بودن اسانسی با ترکیبات سمی، مسمومیتی بوجود می آورد که عوارض آن، بروز تشنجات و ناراحتی های منشاء عصبی است. از این جهت به علت خطراتی که ممکن است بوجود آورد باید در نهایت دقت وطبق دستور بکار رود و همچنین مصرف آن برای مدتی طولانی ادامه نیابد و اگر ضرورت چنین ایجاب کند که فرآورده های افسنطين ، مدتی طولانی بکار روند تا بهبود بیمار تأمین شود ، باید این عمل به صورت فاصله دار صورت گیرد بطوری که پس از چند روز مصرف، مدت کوتاهی از این عمل خودداری گردد زیرا در غیر اینصورت یا ایجاد مسمومیت می کند، یا عادت تولید می نماید و یا آنکه ناراحتی های مختلف مخصوصا ناراحتی دستگاه هضم بوجود می آورد.

بیماران مبتلا به ناراحتی های هضمی و خونرویهای داخلی باید از مصرف افسنطين ويا فرآورده های این گیاه خودداری نمایند بررسی های W . )Bohn درسال ۱۹۲۷) و K. Kahnt درسال ۱۹۰۶) نشان داد که افسنطین نباید برای بیماران مبتلا به بواسير، خونرویهای معدی و روده و در مواقع وجود خون در ادرار تجویز شود.

استفاده در دوران بارداری: مصرف این گیاه در دوران بارداری ممنوع است. استفاده در دوران شیردهی: مصرف این گیاه در دوران شیردهی ممنوع است.

بیماران مبتلا به ناراحتی های هضمى و خونریزیهای داخلی و زنان باردار در دوران حاملگی نباید از افسنتین یا

تذکر: این گیاه برای دهانه ی معده مضر است، ایجاد سردرد می کند، باید در حد مجاز و زیر نظر پزشک مصرف شود.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید