نام های گیاه

فارسی: بالنگو

بخش های دارویی
موارد مصرف

مقوی قلب و مصرف آن همراه با گلاب، برای خفقان و رفع توحش و اسهال خونی مفید است و برای درد و پیچش روده و اسهال نیز مفید می باشد.

خوراک آن تا دو مثقال است و بدلش ریحال است. معده را ضعیف می کند و مصلحش نبات می باشد.

خواص درمانی:

۱- اگر ده گرم از آن خورده شود، خنک کننده، مسکن و آرام بخش است، برای رفع نفخ، دل پیچه، يبوست و شکم روی مصرف می شود.

۲- آن را در گلاب بریزید، شیرین کنید و بخورید. برای درمان اسهال دموی که از امعا باشد و اسهال خونی مجرب است.

۳- هر روز دو مثقال از آن را در یک لیوان آب بجوشانید، شربت کنید و بخورید. خفقان را درمان می کند، ضعف عمومی بدن را برطرف می سازد، معده، قلب و مغز را تقویت می نماید، توحش را برطرف می کند، برای رفع جنون و صرع یا غش مؤثر است.

 

مناطق قابل رویش
روش مصرف
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید