نام های گیاه

فارسی: تنبول - تامول - تملول - تنبل - پان - فلفل هندی

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی:

۱- آن را بخورید. مدر، محرک، بادشکن و پروفیلاکتیک است، مقوی، تونیک، نیروبخش، قابض و بزاق آور می باشد، مفرح، اشتها آور و مقوی معده، کبد، دل، دماغ، حافظه و فهم خواهد بود.

٢. اگر با نمک خورده شود، مسهل بلغم است و برای درمان سیاه سرفه و تنگی نفس مفید می باشد.

۳- آن را در دهان بجوید. برای رفع رطوبت های دهان و لثه، استحکام و تقویت دندان، خوش بو کردن دهان، رفع گرسنگی و عطش کاذب، صاف کردن صدا، رفع تنگی نفس، تسکین سرفه ی سرد رطوبتی و بزاق آور، تقویت معده و هاضمه نافع است، خصوصا اگر با دانه ی هل مصرف شود.

۴- سقز جویدنی که از برگ های تانبول درست می کنند، اگر در دهان جویده شود، برای تحریک اعصاب مفید است، به عنوان عامل پروفیلاتیک در معالجه ی اسهال خونی و تب آثار نافع دارد.

5- آن را بکوبید و ضماد کنید، جراحت ها را التیام می دهد.

آن را بکوبید، بعد گرم کرده روی بدن زنان پس از وضع حمل بگذارید، می توانید برای تسکین سرفه های سخت نیز روی گلو ببندید.

۔ اگر کوبیده ی آن را روی بیضه ببندید، برای قطع نزول آب در بیضه مفید است و اگر سه یا چهار روز تکرار کنید، آب جمع شده را تحلیل می برد. اما اگر خرد کرده ی آن را با روغن زیتون گرم کرده و روی ناحیه ی شکم بچه در موارد ناراحتی های شکم بمالید، مؤثر خواهد بود.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید