نام های گیاه

فارسی: سرو تبری - نوش - سر - عفس - صلابه - شربين.

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: مغذی، تونیک و مسکن است، اشتها آور می باشد، بعد از جهاز تنفس و تپش قلب خوب است، ترشح مفرط عرق را کنترل میکند، برای رفع بی خوابی و عصبانیت مفید است، سرفه را تسکین می دهد، برای رفع اختلالات تشنجی اطفال، جلوگیری از خونریزی، برای تسکین دردهای روماتیسمی و بیماری های زنانه مؤثر است، نیروی جنسی را تقویت می کند، تهوع و اسهال خونی را برطرف می سازد.

خواص درمانی برگ سرو خمره ای:

۱- آب دمکرده ی آن را بنوشید. مقوی معده، قابض و خنک کننده است، مدر، تونیک و ضدتب می باشد، برای معالجه و تسکین دردهای روماتیسمی و بیماری های زنانه مؤثر است.

۲- آب جوشانده یا عصاره ی برگ تازه ی آن را بنوشید. برای قطع هر نوع خونریزی مفید است، برای درمان زخم اثنی عشر، زخم معده، التيام سوزاک و سرماخوردگی نافع می باشد.

٣- خشک آن را نرم بکوبید و بخورید. قاعده آور است.

تذکر: رگهای خونی را تنگ می کند.

سرشاخه های سرو خمرهای خواص درمانی آن را بجوشانید، بعد آب صاف کرده اش را شیرین کرده و بنوشید. برای درمان سرماخوردگی و روماتیسم مفید است، در معالجه ی اسهال خونی مؤثر واقع می شود.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید