نام های گیاه

فارسي: تخم ریحان کوهی - تخم زوف - تخم بادروج - تخم بادروز

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی:

۱- آن را در شربت بریزید و بخورید. برای تقویت قلب و اعصاب مفید است.

۲- آن را در آب جوش بریزید و نیمه گرم بخورید. سینه را نرم می کند و سرفه را تسکین می دهد.

۳- برای پیشگیری از درد دندان یک روز مقداری از آن را در دهان خوب بمکید، بعد خوب بجوید و بخورید. تا یک سال دندان درد نمی گیرید.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید