نام های گیاه

فارسی: ترشک - ترشک شبدری

عربی: حماض

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- مبرد، خنک کننده و متر است، قاعده آور می باشد، حل کننده­ ی سنگ، قابض و بندآورنده ی خون ریزی است، برای بیماریهای پوستی نظیر جرب، أبسه ها و جراحت های ناشی از گزش حيوانات سمی و پاک کردن زخم ها تجویز می شود، ضددرد، مسکن و تب بر است، ورمهای ناشی از کوفتگی و ضربه ی وارده به اعضا را تحلیل برده و درد آن را تسکین می دهد، درد معده را هم تسکین می دهد.

روش مصرف در منابع مختلف :

1-آب جوشانده ی آن را بخورید. برای رفع انسداد کولون و رفع اسهال خونی مفید است

2- برای معالجه ی بیماری های ناشی از کمبود ویتامین C مصرف می شود.

۳- شیره ی آن به عنوان تریاق و ضدسم در موارد مسمومیت های حاصله از سم های جیوهای وارسنیک به کار می رود، همچنین مالیدن آن روی سوختگی پوست در اثر آتش و هم چنین محل گزیدگی عقرب مفید می باشد.

۴- اگر تنتور آن را در سرکه گرم کنید، مرحم خوبی برای اعضای شکسته می باشد.

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

تذکر: مصرف زیاد آن سمی است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید