نام های گیاه

فارسی: زاج قبرسی، زاج ارزاق، دودیا، سنگ سرمه ، کات کبود.

عربی: حجر الكحل، طوطیا، طوطیائی اخضر، توتیای اخضر.

یونانی: سونس، آبوس قومقولوس.

سنسکریت: موشاتت، کانسیه نیل و اسامی دیگر.

انگلیسی: .sulphate of copper,blue vitriol,blue stone cupri sulphate vitrum

 

 

بخش های دارویی
موارد مصرف

ریشه های سرطانی را سود کند، برای چشم مفید است چشم را قوی گرداند بصر را تیز کند و دمعه بچیند تاریکی چشم را از بین ببرد.

یکی از دواهای موثر چشم که مخلوط با داروهای دیگر برای تقویت نور چشم مورد استفاده قرار میگیرد.

آنچه از بیخ او حاصل شود قوت از زیادت است.

بدون گزش می خشکاند، بوی زیر بغل را از بین می برد، شسته توتيا قرحه سرطانی را علاج می نماید. داروی چشم درد است، باز دارند، زائده های پلید است که در رگ چشم جمع می آید و نمی گذارد به طبقها نفوذ کند و بویژه شسته آن بسیار خوب است.

اکال، قابض و مجفف قروح است، گوشت را می برد و می خورد، مصفی خون، مخرج بلغم، دافع مواد زخمها است خواص درمانی: اگر آب دم کرده ی آن مصرف شود. ضدعفونی کنندهی بسیار قوی است، ترمیم کننده و جاذب الرطوبه می باشد، تقویت کننده و تنظیم کننده ی اعمال فیزیولوژیکی چشم است، ماهیچه های اطراف و داخل کرهی چشم مخصوص ماهیچه های حرکت دهندهی عدسی چشم که عمل تطابق را به عهده دارند تقویت میکند، از پیری زودرس چشم و شب کوری جلوگیری میکند، سبب تحریک غدد اشکی و غدد مترشحه لبه پلکها میشود و کرهی چشم را مرطوب و شفاف می سازد، از تار شدن و کم نور شدن چشم جلوگیری میکند.

آبش در قطره چشم استعمال می شود البته طبي آن.۵و در دانه های چشم توتیا را با زاج مخلوط نموده در چشم سرمه می کنند و هر سه روز یکبار باید استعمال نمود و در سوزاک کهنه و جریان رحم مقدار ۱۲۵ میلی گرم با ۱۰۰ گرم آب حل نموده به صورت غسول استعمال می کنند و در نسخه معروف یونانی ( کشته توتيا) برای امرض سوزاک کهنه و جذام و قروح خبیثه استعمال می کنند.

اگر کسی ۳۰۰ میلی گرم بخورد قی آور است و خوراک طبيعیش از ۶ تا ۱۲ میلی گرم است که برای مرض سوزاک و مقوی داده می شود و به صورت خارجی از آن محلولی ذکر کرده اند که برای شستن زخم استعمال می کنند و در قطرات چشم و مرهم های چشم به طور مفصل بیان شده است و نیز مرکب با ادویه مختلف مثل: کوپر با زرنیخ، کوپر با نمک و دیگر تراکیب بیان شده است.

توتیا پادزهر فسفورس است و این کوپر سولفید یکی از اجزای مهم خون است و تقریبا مولد خون هم است و دارای فرمول cuso5 ho2 می باشد.

مقدار خوراک: از ۲ تا ۴ برنج است و از ربع گرم تا ثلث گرم قی آور است.

توتیای هارونی:

این توتيا معدنی نیست و نباتی است وجه تسمیه آن بدین علت است که اولین کس که آن را استعمال نموده است حضرت هارون بوده است.

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید