نام های گیاه

انگلیسی: Grand chiendent – Paspale – Star grass – Bermuda grass

بخش های دارویی
موارد مصرف

شیره ی گیاه ثيل كبير خواص درمانی: ۱- آن را بخورید. هم متر و هم قابض است، برای درمان استسقا، هیستری، صرع و اسهال های مزمن و خونی مفید می باشد.

شیره ی گیاه ثیل کبیر: اگر آن را روی زخم تازه ی قسمت بریده شده ی اعضای بدن بمالید نافع است.

ساقه ی زیرزمینی ثيل كبير خواص درمانی: آب جوشانده ی آن را بنوشید. خون را تصفیه می کند، ادرارآور است، نرم کننده و مسهل .ملایمی می باشد، داروی خوبی برای ناراحتیهای معده است، برای درمان تب و لرز و هذیان خیلی مفید است، برای نرم کردن سینه و معالجه ی بیماری های اعضای تناسلی استفاده می شود، برای درمان استسقا و مرحله ی دوم سفلیس تجویز می گردد، برای بند آوردن خون بواسیر استفاده می شود.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید