نام های گیاه

فارسی: جام.

فرانسه: Pomme rose، Jambosier

ایتالیائی: Pomo roso، Mela roso

انگلیسی: Malabar plum ، Rose apple

آلمانی: Jambosenbaum

عربی : تفاح الور (Tuffahh el ward)

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی میوه ی جام: محرک و مقوی است، دندان درد را تسکین می دهد، تبهای نزله ای را می نشاند، برای رفع اسهال ساده و اسهال خونی مفید می باشد.

خواص درمانی برگ درخت جام : ۱- محرک و مقوی است، دندان درد را تسکین می دهد.

خواص درمانی پوست درخت جام : قابض، محرک و مقوی است، دندان درد را تسکین می دهد، تب های نزله ای را می نشاند برای اسهال ساده و اسهال خونی مفید می باشد.

خواص:

برای معالجه زخم های چشم به عنوان ضد تب، برای رفع دندان درد و پوست قابض آن برای معالجه اسهال مناسب است

روش مصرف در منابع مختلف :

از آب جوشانده ی آن به عنوان شست وشو برای معالجه ی زخم های چشم استفاده می شود.

آب خیسانده ی آن را بنوشید. تب بر است.

اگر گرد آن را به بدن مبتلا به آبله بمالید، تب او را کاهش میدهد و ضماد گرد آن به بدن، خارش بدن را برطرف می کند.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید