بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی:

۱- آن را بخورید. سکسکه را آرام می کند، مدر است، مقوی معده و اشتها آور می باشد.

٢- خوردن عصاره ی برگ و شاخه های گلدار آن برای تصفیه ی خون، درمان استسقا، يرقان و نقرس مفید است.

۳- ضماد له شده ی آن یا شست وشو با آب جوشانده ی آن التيام زخم و جراحت را تسریع می کند.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید