نام های گیاه

فارسی: زین غده ای زیره ی غده ای - سیاه زیره - زیره سیاه - زیره - اکثار

انگلیسی: carum bulbocastanum koch

بخش های دارویی
موارد مصرف

بادشکن، مخدر و مسکر است برای خرد کردن سنگ مثانه مفید است.

اگر کمی از آن خورده شود بادشکن است.

خواص درمانی:

۱- اگر تا یک گرم از آن خورده شود، مخدر و مسکر است و سنگ مثانه را خرد می کند.

۲- یگ گرم از کوبیده ی آن را با آب دمکرده ی خارخسک بخورید. کرم های معده را خارج می کند.

۳- ضماد آن برای تحلیل ورم های بلغمی بسیار مؤثر است.

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

جوز ارقم سمی است. در صورت مسمومیت شیر تازه خورده شود.

تذکر: حتما باید زیر نظر پزشک مصرف شود و اگر بیش از حد مجاز مصرف شود یا بیش از چهار تا پنج گرم از آن خورده شود، قی و استفراغ شدید، اسهال و سستی اعضا ایجاد میکند و ممکن است منجر به مرگ شود.

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید