نام های گیاه

اردو: نارجیل دریایی

عربی: نارجيل بحرى.

هندی: مین پل،

انگلیسی: bushy gardenia, emetic nut

لاتین: vanguesia spinosa randia bumetorum

بخش های دارویی
موارد مصرف

پوست آن را مدر حیض قوی، خطرناک و قی آور است

نیز عرب ها با آن سر را می شویند برای کشتن شپش سر و از آن یک مرهم برای معالجه خارج ساخته اند.

مقی بلغم و مسهل و مثل خربق سفید است و منفی رطوبت و بلغم است و جهت امراض بارده دماغی و عصبی مانند فالج و لقوه و سرفه و تنگی نفس بلغمی مزمن و تحلیل ریاح و نفخ شکم و اورام و جذام نیز مفید است.

از خواص آن این که تریاق سموم است.

خلطهای فاسد را دفع می کند. تشنگی و محل گزیدگی مار و عقرب را تسکین می دهد.

جوزالقی مقی بلغم و مسهل و جهت امراض بارده دماغی و عصبانی، فلج لقوه، سرفه، ضيق النفس، بارد رطب مزمن، اورام اعضاء، تحلیل ریاح، نفخ شکم و جذام، فضول بلغمی و صفراوی را دفع نماید

سرشته آن با نمک طعام و ضماد آن جهت تحلیل اورام و نضيح آنها و دمل ها و انفجار آنها نافع است. مقدار شربت آن یک درهم، بدل آن نوره و خردل هر دو مساوی الوزن است.

در امراض هيضه و قی آن را با گلاب ساییده مصرف می کنند.

دافع سموم و تریاق هيضه مقدار خوراک ۱ گرم و در امراض فلج و رعشه و اخلاط فاسد نافع است. 50/0 گرم آن را با آب بخورند قی می آورد و سم را خارج می کنند و این تریاق زهر افیون است.

ضماد آن جهت تحلیل اورام.

برای رفع ناراحتی های پوستی از جمله جرب و اگزوما به کار می رود از سر شاخه های آن برای مسواک لثه هایی که متورم هستند استفاده می شود داروی بسیار موثری است در استعمال خارجی به کمر و پشت با فشار مالیده شود موجب سقط جنین می شود از شیرابه گیاه روی زخم می مالند التیام بخش است روی زخم بریدگی و سایر انواع زخم ها که خونریزی دارند می مالند برگ های این گیاه ضد انگل تسکین دهنده درد دندان پوست درخت را از ساقه گرم شده آن جدا می کنند و با آن عضو از جا در رفته را می پیچند در موارد روماتیسم بکار می رود.

در هندوستان دانه های آن را سرخ کرده و به عنوان مسهل مصرف می کنن

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید