نام های گیاه

به انگلیسی: Bog rhubarb، Petasite_ Petasite commun_ Chapeliere

به فرانسه : Chapeliere ، G . bonnet ، Grand - Taconnet ، Petasite vulgaire

به آلمانی  Pestwurz ، Echte pestwurz

به ایتالیائی : Farfaraccio Cavolaccio، Fior di cipresso Tossilagine - maggiore

به عربی : حشيشة القرعان

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی از این گیاه سابقا برای درمان بیماری طاعون استفاده بعمل می آمده است ولی امروزه مصرف آن بکلی متروك شده است.

خواص درمانی برگ حب القرعان:

۱- اگر تازه ی آن را روی محل سوختگی بگذارید، در تسکین و التیام آن بسیار مؤثر است.

٢- پاشیدن کوبیده ی خشک آن برای التیام زخم های سخت مفید می باشد.

خواص درمانی ریشه ی حب القرعان : سی گرم ریشه و برگ آن را به اندازه ی مساوی در یک لیتر آب جوش دم کنید و آب صاف کرده ی آن را به مرور بنوشید. برای درمان بیماری های ریوی، نقرس، سرخک، مخملک، تسکین سرفه و رفع گرفتگی صدا مفید می باشد.

و ریشه و جوشانده برگهای گیاه سابقا به عنوان مدر، معرق، قابض وضد کرم مصرف می شده است.

دم کرده 15 گرم ازگل های گیاه به مدت یک ربع ساعت در یک لیتر آبجوش، اثر نرم کننده وسالم نگهدارنده، بر روی پوست های لطیف و حساس دارد. برای اینکار از دم کرده مذکور به صورت کمپرس نیمگرم، جهت نرم نگهداشتن پوست گردن و صورت، وحفظ سلامت و بهداشت آنها استفاده به عمل می آورند.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید