نام های گیاه

انگلیسی: Hoary cress

بخش های دارویی
موارد مصرف

تخم خرف مشرقی خواص درمانی: اگر مقداری از آن خورده شود نفخ را برطرف می کند، می توان آن را به جای فلفل مصرف کرد.

خواص درمانی: آب جوشانده ی آن را بنوشید. مدر است و برای رفع عوارض ناشی از کمبود ویتامین C در بدن نافع می باشد.

مناطق قابل رویش
خواص گیاه :
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید