نام های گیاه

فارسی: حرف بابلی - اسفند سفید - کلمه تره - شاه تره - کورتره - خاص تره

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی تخم حرف :

۱- آن را بخورید. قاعده آور است.

۲- آن را می توان در موارد سر باز کردن دمل ها، بیماری های سرد و سیاتیک مصرف کرد.

ریشه ی حرف خواص درمانی:

۱- آن را بسوزانید و خاکسترش را مصرف کنید. اسهال خونی را درمان می کند.

۲- شیرهای که از له کردن و فشار دادن ریشه های جدید و تازه ی این گیاه به دست می آید، برای معالجه ی بیماری های چشم (کروست و پتلو) مصرف می شود.

 

مناطق قابل رویش
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید