نام های گیاه

فارسي: حشيشة البواسير - علف بواسیر

بخش های دارویی
موارد مصرف

ریشه ی حشيشة الباسور خواص درمانی: آب دمکرده ی یا جوشانده ی آن برای معالجه ی بواسیر مؤثر است.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
خواص گیاه :
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید