نام های گیاه

طب سنتی اسلام و ایران: این گیاه در مکتب مذکور به نام های «تودری» و اروسیمن» خوانده شده.

فارسی: شلم شبه، خاکچی، تخم شهوه.

هندی: خوب کلان. سندهی: خاکشیر.

عربی : توذریج ، نجل الجمال، بلغ الرئيس ، سماره.

فرانسه : Tortelle ، Velar ، Sisymbre officinale iHerbe aux Chantres

انگلیسی: Crambling - rocket ، Hedge mustard

آلمانی : Weg Rauke

ایتالیانی: Cascelloria E

موارد مصرف

اثرات: این گیاه حاوی گلیکوزیدهای قلبی (کاردتولیدها) بوده، گفته می شود ضد اسپاسم و ضد درد میباشد. از سوی دیگر استفاده از گیاه مزبور جهت درمان التهاب گلو، لارنژیت و همچنین گرفتگی شدید صدا احتمالا به دلیل روغن خردل موجود در آن است.

برونشیت:  موارد تأیید نشده در طب سنتی از این گیاه برای درمان لارنژیت. التهاب گلو، گرفتگی شدید صدا (که شامل از دست دادن صدا است)

مزمن و التهاب کیسه صفرا استفاده می گردد

دارای اثر التیام دهنده زخم و جراحات است.

دانه آن به عنوان تب بر، دفع کرم و رفع التهاب کلیه مصرف می شده است.

مصرف آن در دوران بارداری مفید ذکر شده است.

چاق کننده و اشتها آور و مقوی معده و هاضم غذا و بازکننده بسته ها و محلل مواد نخاع و آبله و حصبه و نافع گرفتگی صدا و موافق اشخاص سوداوی چون با شکر میل کنند و خوش بو کننده نفس و زیبا کننده پوست می باشد.

خاکشیر دارای اثر التیام دهنده زخم و جراحات است.

دانه آن نیز به عنوان تب بر، دفع کرم و رفع التهاب کلیه مصرف می نموده اند همچنین مصرف آن در دوران باردارای مفید ذکر شده است.

خواص درمانی - نیرودهنده وند اسکوربوت است. درطب عوام به عنوان خلط آور ومدرمصرف دارد . از آن در موارد گرفتگی صدا و بیماریهای حنجره استفاده بعمل می آمده است . در درمان برونشیت های مزمن وورم کیسه صفرا ، ناشی از وجود سنگهای صفراوی با احساس درد ( A . Lehmaum ) ، اثرمفید ظاهر می کند.

بر آن در طب عوام به به عنوان نیرودهنده ، ضد اسکوربوت و رفع سرفه به کار می رود. ریشه اش دارای اثر اشتها آور ومدر است.

مصرف خوراکی و ضماد آن ورمهای گوناگون به ویژه ورمهای بیضه را فرو می نشاند و در درمان ناراحتیهای قفسه سینه، کبد، طحال و سرفه های مزمن مفید است. مصرف خوراکی پخته شده آن در شیر و شکر چاق کننده و مقوی باه بوده و به صورت دردهای مفصلی را تسکین می دهد.

روش مصرف: مقدار متوسط مصرف روزانه این گیاه جهت مصارف خوراکی 5/0 تا ۱ گرم بوده که معادل روزانه ۳ تا ۴ گرم فنجان دم کرده است. به علاوه جهت تهیه یک گرم عصاره، نیاز به ۶ تا ۸ گرم گیاه میباشد. دم کرده گیاه جهت مصارف موضعی چندین بار در روز به عنوان محلول غرغره یا دهان شویه استفاده می گردد.

در میان کردها دمکرده آن را برای دفع یبوست به مصرف می رسانند.

برگ های این گیاه بریدگی های بسیار دارد و گل های کوچک آن به رنگ زرد روشن است. در گذشته جوشانده گیاه جهت رفع اسهال های ساده، رفع ترشحات زنانگی و ازدیاد ادرار مصرف زیاد داشته است.

در طب ایرانی از خاکشیر (دانه گیاه) به عنوان خنکی و همچنین ملین با آب سرد استفاده به عمل می آید. شهرت درمانی آن در ایران زیاد است.

. سابقا از جوشانده گیاه جهت رفع اسهال های ساده، اخلاط خونی، رفع ترشحات زنانگی و به عنوان مدر در موارد آب آوردن انساج استفاده به عمل می آمده است.

در ایران نیز از خاکشیر ( دانه گیاه) به عنوان خنکی و ملین مخلوط در آب سرد استفاده به عمل می آید.

در اوقات تعذرفت که دانه است با حبوب دیگر کوبیده و از آن نان سازند و بخورند و نان آن خوب است و بدن را تقویت کند.

اگر نیم درم آن با دو برابر شکر به مدت ۱۰ روز میل شود محرک باه می باشد ضماد آن جهت زخم چشم و ورم بناگوش و پستان و خایه ها و نقرس و ورم سخت سرطان مفید می باشد و فرزجه آن با عسل حمل را نگه می دارد و نافع زخمهای رحم می باشد.

در گذشته از جوشانده گیاه جهت رفع اسهالهای ساده اخلاط خونی رفع ترشحات زنانگی و به عنوان مدر در موارد آب آوردن انساج استفاده می شده است.

. مقدار خوراک:

بزرگ آن تا دو مثقال و نوع کوچک آن تا سه مثقال می باشد بدلش در قوت باه تودری است.

صور داروئی - دم کرده یک قاشق دسرخوری برای هر فنجان آب جوش ( مدت دم کردن ۲۰ دقیقه) به مقدار 3 فنجان در روز بین هردوغذا - تنطور به مقدار ۱۰-15 قطره و 3 مرتبه درروز - شربت Erysimum compose (کدکس) به مقدار 40- 60 گرم (این شربت ازگل۔ گاوزبان زنجبیل شامی یا Inula Helenium ، ریشه کاسنی، پرسیاوشان، انیس سبز، اكليل الجبل با Rosmarinus officinalis، لاواند، اسطوخودوس، شیرین بیان، کشمش، جو بدون پوست عسل وغیره تهیه می شود .

از یک مشت برگ ویک مشت گل گیاه مذکور با ۱۰گرم شیرین بیان در یک لیتر آب، به طوریکه پس از جوشیدن به دو سوم حجم اولیه تقلیل یابد ، شربتی با افزودن ۲۰۰گرم عسل ، دربن ماری به دست می آید که برای رفع سرفه و گرفتگی صدا به مقدارک قاشق سوپخوری (چند مرتبه درروز) به کار می رود .

سابقا، جوشانده گیاه، جهت رفع اسهال های ساده، رفع ترشحات زنانگی و ازدیاد ادرار مصرف زیاد داشته است . در طب ایرانی از خاکشی دانه گیاه، به عنوان خنکی و همچنین ملین ، مخلوط درآب سرد استفاده به عمل می آید.

خواص درمانیدانه ی خاکشیر:

۱- آن را بخورید. تب بر است، برای رفع التهاب پوستی مانند کهیر مؤثر می باشد، برای رفع کرم معده و سنگ کلیه نافع است، اشتها آور است، باز کننده ی گرفتگی صدا می باشد، از بین برنده ی مواد زاید اطراف نخاع، کم کنندهی برودت احشا و از بین برنده ی اخلاط ریه می باشد، حرکات دودی امعا را تحریک می کند، دافع جراحات است و خون را صاف میکند.

2- آن را با شیر مخلوط کنید و با عسل شیرین کرده و بخورید. برای باز شدن رنگ چهره و افزایش نیروی جنسی نافع است، اگر ده روز هر روز خاکشیر با شیر خورده شود، سبب فربه ی انسان می شود و ناراحتی های بلغمی را برطرف می کند.

۳- آن را سنگ شو کرده با گلاب یا آب خالص خوب بجوشانید تا شکفته شود و بخورید. قی آور است و از آن در موارد مسمومیت که لازم است قی آورده شود استفاده میشود.

۴- بیست گرم خشک آن را در دهان بریزید و بدون آب، آنها را کم کم با آب دهان تر کنید و بلع نمایید. اسهال و دل پیچه را درمان می کند.

ها آن را با آب سرد و کمی قند مخلوط کنید و بخورید. درد معده و سرگیجه را برطرف می کند.

و آن را تمیز کنید، در ظرفی بریزید و روی آن آن قدر یخ بمالید تا رنگش روشن شود و بسیار خنک گردد، بعد مقداری سکنجبین با آن مخلوط کرده بخورید. غليان صفرا، خشک شدن دهان و عطش حاصل از گرما، سردرد و کهیر را درمان میکند.

7- آن را بجوشانید و آب و دانه را با هم میل کنید. برای کاهش حدت سرخجه و سرخک، جدری یا آبله و شری (مخملک) مفید است، جوشاندهی آن را با نبات در مواقع نزله و هنگام يبوست مزاج به اطفال بدهید، بسیار مفید می باشد.

از آن شیاف ساخته و شبها در مهبل بگذارید. برای التیام زخم رحم و کمک به وضع حمل مفید است.

برگ خاکشیر خواص درمانی: آب دم کردهی آن را بجوشانید. قابض است، برای رفع کمی ویتامین C مفید می باشد.

در تحفه حکیم، ص ۹۹ علاوه بر خواص، نوعی خوراک سه درهم خاکشی را جهت رفع سمیت داروها نوشته است.

لاغری و خشکیدگی زیاد نتیجه زیادی ترشح سیب آدم است بهترین غذا برای خنثی کردن و کم نمودن این ترشح خاکشیر می باشد که باید همه روزه به طور صبحانه مقداری از آن به هر نحو که دوست دارید میل نمائید. این خوراک به مزاج شما لینت میدهد و اشتهای شما را باز میکند.

عوارض جانبی

تاکنون هیچگونه عارضه جانبی مضر و خطرناک ناشی از مصرف بجای مقادیر درمانی گیاه مزبور شناسایی نشده است. مصرف بیش از حد: مصرف بیش از حد این گیاه ممکن است منجر به بروز عوارض دیژیتال مانند گردد که شامل تهوع، استفراغ، اسهال، سردرد و اختلالات ریتمی قلب می باشد، گواینکه تاکنون هیچ موردی دال بر مسمومیت ناشی از مصرف گیاه مزبور گزارش نشده است.

تذکر: در برخی مزاجها و در بعضی اشخاص سردرد ایجاد می کند، مصلح آن کتیرا می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید