نام های گیاه

فارسي: ختمی چینی - ختمی درختی - باجاپشند

موارد مصرف

برگ ختمی درختی چینی خواص درمانی:

۱- آب دمکرده ی آن را بنوشید. نرم کننده، ضددرد، مسکن و ملین مزاج است.

۲- از آب جوشانده‌ی آن به صورت کمپرس و برای شست وشو استفاده کنید. برای کاهش تب و تسکین سردرد مؤثر است.

۳- تازه‌ی آن را بکوبید و به صورت خمیر ضماد بگذارید. برای معالجه ی بیماری‌های پوستی، زخم های کفگیرک، ورم‌های سرطانی و سایر ورم ها، کاهش تب، التیام جراحت ها و درمان فیستول مؤثر است.

۴- آن را همراه با گل‌هایش له کنید و با کمی آهک مخلوط کرده و ضمادگذارید. رسانیدن تومورها را تسریع می‌کند.

خواص درمانی:

۱- آن را به صورت خام بخورید. نرم کننده، مبرد و خنک کننده است، قاعده آور می‌باشد و جنین را سقط می‌کند، نیروی جنسی را افزایش می‌دهد.

۲- هر صبح، ظهر و شب یک فنجان از آب دمکرده ی آن را با عسل شیرین کنید و بنوشید. سینه را نرم می‌کند و برای رفع نزله‌های برونشی مفید است.

۳. اگر تازه ی آن را بکوبید و به صورت خمیر ضماد گذارید، برای درمان بیماری های پوستی، التیام زخم‌های کفگیرک، رفع جراحت ها و فیستول ها، درمان ورمهای سرطانی و سایر ورم ها و کاهش تب مؤثر

است.

ریشه ی ختمی درختی چینی خواص درمانی:

۱- هر صبح، ظهر و شب یک فنجان از آب دمکرده ی آن را با عسل شیرین کرده بنوشید. سرفه را تسکین می‌دهد، تب را قطع می‌کند، برای کنترل بیماری‌های آمیزشی نافع است، قاعده آور می‌باشد و باعث سقط جنین می‌شود.

۲- مالیدن آب جوشانده ی غلیظ آن روی غده‌های متورم گردن درمان کننده است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید