نام های گیاه

فارسي: خربق ابیض -وراتر

عربی: خانق الذئب. خربق ابيض

اردو: کتکی.

هندی: کالی کتکی.

خربق سفید:

یونانی: انبورسیما

بخش های دارویی
موارد مصرف

گیاهی سمی است ریشه آن به علت دار بودن گلوکزیدهای مختلف سابقة بعنوان یک مسهل قوی و جهت دفع کرم مصرف می گردید اثر قی آور، عطسه آور و آرام کننده دردهای عصبی دارد. مصرف آن به علت سمی بودن باید در نهایت احتیاط صورت گیرد.

خواص درمانی خربق سفید:

ریزوم و ریشه این گیاه دارای اثر سمی شدید عطسه آور، زیاد کننده ترشحات بزاق، قي آور، مسهل، آرام کننده دردهای عصبی و تاول آور است و از ریزوم این گیاه سابقا در انگلستان جهت درمان نقرس استفاده به عمل می آمد ولی امروزه به علت سمی بودن مصرف آن کم شده است به طوری که به ندرت در برخی بیماری های پوست و اعصاب مانند احتقان مغزی و غیره ممکن است به کار رود.

در استعمال خارج جهت رفع عوارض جلدی مختلف مداوای جرب و دفع طفیلی هایی نظیر آن به کار می رود.

روغن آن جهت مانع ریختن مو نافع است و تخم آن نافع اوجاع عصب و تشنج و مفاصل و فالج و لقوه مزمنه است و آن منقی دماغ و قوی بر جذب مواد از آن است و آن را خاصیت عجیب در دفع امراض بارد سر مثل صداع و شقيقه وصرع و نسیان است.

نفع شرب برگ آن جهت مالیخولیا و صرع و وسواس و داء الثعلب و جذام با ادویه مناسبه تجربه شده است. برگ آن در اخراج مواد سودایی قوی است.

بیخ آن نافع گزیدن افعی و عقرب است.

گرد ریزوم نیز به شدت عطسه آور است.

گدازنده، نرم کننده و بسیار سوزاننده است و بحدی است که گوشت مرده را می خورد. خربق مزاج را تغییر می دهد و مزاج جوانتری به تن می دهد.

خربق با مزاج مردان نیرومند و زنان مردآسا و قوی هیکل و جوانان نیرومند و آنهایی که خون زیاد دارند بسیار سازگار است و برای اشخاص شکم بزرگ و سست اندامان خوب نیست چنانچه آن را با سرکه بر پوست بمالند لک و پیس را بر می دارد.

خربق سیاه در علاج ورم روده و مثانه و در ریزش دادن بول و حیض موثر است.

مسهل سودا و بلغم است و رحم و مثانه و سینه و روده را از کثافات پاک می کند نافع مرض شقیقه است.

مقوی معده، بادشکن و دافع تب است.

خواص درمانی: ۱- کمی از آن را بخورید. کرمکش است، تخلیه کننده ی شدید و قی آور است، مسهل بلغم و صفرای غلیظ و اخلاط لزج می‌باشد، بازکننده ی انسداد و گرفتگی مجاری و پاک کننده‌ی معده است، برای درمان فلج، سرسام، صرع، بلغم و سایر بیماری های سرد دماغی و ناراحتی ها و دردهای مفاصل و خرد کردن سنگ مثانه نافع می‌باشد.

۲- آب جوشانده ی آن را بنوشید. ضدتب نوبه است.

۳. کمی عصاره ی آن را با سرکه مخلوط کرده و مصرف کنید. برای معالجه ی یا ضغطه و ضایعه‌ای که در اثر عوامل مکانیکی و فیزیکی ایجاد شده کاربرد دارد.

۴- هشتاد میلی گرم یا کمتر از آن را نرم بسایید و در شیر تازه و یا در روغن کنجد مخلوط کرده مصرف کنید. قیآور شدید می‌شود و در عین حال مسهل هم هست و مدر و قاعده آور نیز می‌باشد. اهگرد آن عطسه آور است.

5-گرد آن را با سرکه مخلوط کرده به پوست بمالید. برای رفع بیماری های پوست نظیر جرب، برص و یا لکه‌های سفید روی پوست نافع است.

6- بیست گرم گرد آن را با هشتاد گرم پیه ذوب شده مخلوط کرده دو گرم اسانس لیمو به آن اضافه کنید و بر پوست بمالید، به مدت دو هفته درمان را ادامه دهید. برای رفع جرب پوست مفید است.

7-گرد آن را به صورت شیاف درست کرده و در مهبل گذارید. قاعده آور است و جنین را سقط می‌کند

خواص درمانی خربق سیاه :

۱. کمی آن را به صورت پودر درآورده بخورید. قاعده آور می‌باشد، ضدکرم معده است، برای بی حسی موضعی کاربرد دارد، مقوی قلب است، برای بیماری های پوست در موارد فلج ناگهانی ناشی از خونریزی مغزی تجویز می‌شود، دافع رطوبت می‌باشد، برای رفع استسقا و بیماری‌های سرد بسیار مفید است، نزول آب در چشم را بند می‌آورد، برای پاک کردن سینه، امعای داخل شکم، مثانه و رحم نافع است، برای جنون مفید می‌باشد.

۲- کمی از آن را بکوبید و در سکنجبین ریخته بخیسانید و بخورید، دافع کرم می‌باشد.

۳- کمی از آن را نیم کوب کرده در سرکه‌ی شیرین بپزید و صاف کرده ی آن را بخورید. مسهل بلغم و صفرا می‌باشد.

بخور آن نافع بواسیر است.

به شرب و طلا چنانچه حکایت می کنند که یکی را از اهل عرب در چهار موضع از بدن او عقرب گزید و او یکدرم از آن بخورد و في الفور شفا یافت گویند تعلیق بیخ آن بر کمر جهت نزول آب در خصيه موثر است کسی که اراده استعمال کند باید که آن را با مصلح آن یعنی صمغ عربی و کتیرا و مقل و نشاسته بخورد مقدار شربت آن از نیم تا یک درم است بدل آن به وزن آن خردل یا تخم بید انجیر یا غاریقون است.

سائیده اش را اگر ببوئید عطسه می آورد و دید را قوی می کند خربق سفید در استفراغ کردن بسیار موثر است

اما خطر خفگی دارد زیاد خوردنش سم است اگر سگ و خوک آن را بخورند می میرند. صور دارویی: در مصارف داخلی گرد آن به مقدار حداکثر 03/0 گرم در یک دفعه و 10/0 گرم در ۲۴ ساعت و همچنین تنطور 5/1 آن به مقدار ۱۰ تا ۳۰ قطره در ۲۴ ساعت برای اشخاص بالغ مصرف می شود. در استعمال خارج به مقدار 20/0 تا 50/0 گرم مخلوط در ۳۰ گرم پیه و یا دم کرده ۵ در هزار آن را جهت درمان کچلی به کار می برند گیاه مذکور در ایران نمی روید.

خربق سیاه برای مصرف به منظور دارو و باید چوبک های نزدیک ریشه آن را بچینند و با کمی آب تر کنند و پوست آن را بکنند و پوست را در سایه خشک کنند و بکوبند و بسایند و گرد حاصل شده از الک کردن را با عسل بیامیزند. مقدار خوراک درمانی آن سه گرم است و بهتر است که با کرفس و تخم هویج بیابانی باشد و مقدار خوراک این تا یک درهم می باشد.

شیره خربق سیاه یا سفید را اگر با سرکه بر پوست بمالند یا بدان استفراغ کنند علاج گری و قوبا و پوست انداختن است، ناصور را شفا می دهد، زخم سفت را از بن بر می کند استفراغ به وسیله خربق در علاج فالج و درد مفاصل بسیار نافع است. خربق سیاه را در گوش بچکانند صداها را خاموش می کند.

مزمزه آب جوشانده اش نافع درد دندان است در مرض لک و پیس و برص مفید است.

خربق ابیض :بعضی از اطبا آن را در پارچه ای تر نموده و بعد با قند مخلوط نموده به خوراک 5/1 گرم برای حفاظت از مرض مالاریا تجویز می کنند بلغم و سودا را با اسهال خارج می کند برای آوردن اسهال مقدار ۶ گرم با قند خورده می شود در امراض جگر مفید است محلل اورام است و برای رفع لکه های سفید و سیاه بر پوست می مالند.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
عوارض جانبی

تذکر: باعث سقط جنین می‌شود، اسراف در خوردن آن تشنج و حتا خفگی ایجاد می‌کند و منجر به مرگ می‌شود، باید دقت کرد که حتماً با نظر پزشک مصرف شود.

تذکر:  خربق سیاه برای اشخاص جوان و اشخاص با مزاج خشک و یبس بسیار مضر و سمی و خطرناک می‌باشد، برای کلیه مضر است، خوردن حدود ده گرم از آن سمی مهلک است و حتماً باید با نظر پزشک مصرف شود.

خربق سفید: دانه این گیاه برای طیور و مرغ خانگی کشنده است و اگر در علوفه حیوانات اهلی مانند دام ها موجود باشد موجبات مسمومیت آنها را فراهم می سازد.

اگر فراورده های آن مثلا دم کرده تنطور و غیره به طور اشتباهی مصرف گردد تولید سوزش شدید در حلق و طول مری نموده عوارضی نظیر کسالت عمومی زیاد شدن ترشح آب دهان، استفراغ، کندی ضربان نبض، احساس سرما، تشنج، تنگی نفس، سیانور و اغماء به وجود می آورند.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید