نام های گیاه

خردل قهوه ای

بخش های دارویی
موارد مصرف

دانه ی خردل قهوه ای خواص درمانی:

۱- آن را بخورید. برای معالجه ی سرماخوردگی و ناراحتی معده و درمان آبسه‌ها، رماتیسم و لومباگو مفید می‌باشد.

۲- خوردن آن با عسل برای تنگی نفس، سرفهی رطوبی و تقویت نیروی جنسی مفید است.

۳- یک صد و پنجاه گرم آرد آن را در مقداری آب گرم کمتر از ۸۵ درجه‌ی سانتی گراد بریزید و موضع را بشویید. برای جلب خون به عضو مورد نظر مفید است.

۴- ضماد آن با عسل بر پیشانی برای تسکین سردرد مفید است.

ها اگر گرد آن در بینی داخل شود یا آب دمکرده ی آن چند قطره در بینی ریخته شود، برای بیدار کردن و حال آوردن بیمار در حال غش و صرع مفید است. اگر گرد آن را در گردی دندان بریزید، درد دندان که از سردی و رطوبت باشد را تسکین می‌دهد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید