نام های گیاه

عربی: رطب تمر

فارسی: خرما

انگلیسی: date palm.

بخش های دارویی
موارد مصرف

طب هندی: در طب هندی از این گیاه برای درمان برونشیت، تیرگی قرنیه، سردرد، زخمهای ملتهب، اختلالات کلیوی و مشکلات گوارشی استفاده می گردد.

مصرف آنها برای لثه مفید بوده آن را محکم می کنند.

چاق کننده و مقوی جنسی بوده موجب تضعیف کبد و لثه می گردد.

خرما مقوی بدن و مسمن و مسخن آن و نافع فالج ولقوه و سردی جگر و ملین صلابت مفاصل وصالح برای سینه و شش بارد ونافع صاحبان درد کمر، مقوی کلیه لاغر شده و با سرد مزاجان می باشد.

آب پشت را زیاد می کند.

امام ع فرمود: بر شما باد خرمای برنی که تعب و رنج را می برد و قرد سردی یا با دفتق را دفع می نماید و از گرسنگی سیر می گرداند و هفتاد مرض را شفاست.

امام صادق ع فرمود: در وقت نفاس بر زنهای خود خرمای برنی بخورانید که فرزندانتان زیبا شود.

امام صادق ع فرمود: بهترین خرمای شما خرمای برنی است. درد را می برد و در آن دردی نیست. سیر می نماید و بلغم را می برد و در هر خرما یک حسنه هست و در برخی از روایات آمده: غذا را هضم می کند و خستگی را می برد و سیر می نماید.

پیغمبر فرمود: خرما را ناشتا بخورید که کرمهای شکم را می کشد.

مقوی باه است، مقوی معده و جگر است برای مزاج سرد خیلی مفید است بدن را چاق میکند.

در فلج و لقوه مفید است.

روش مصرف: شهد حاصل از خرماهای پر شیره (محصول کشور الجزایر) که در زیر نور خورشید خشک شده است، باقیمانده مایع موجود در شهد خرما بوده و از آن جهت درمان ناراحتیهای قفسه سینه استفاده میشود.

خوردن آن با شیر تازه غذای بسیار قوی می دهد و نوشیدن کوفته آن با عفص قطع اسهال می نماید.

تخم خرما شديد القبض و آشامیدن آب طبیخ آن جهت شکستن سنگ و سائیدن آن جهت رفع اسهال و مغسول آن جهت ریختن مژگان و سبل و قروح چشم مفید است.

چون خرما را در شیر تازه خیسانیده تناول نمایند و در عقب آن شیر بنوشند در تقویت باه بی عدیلست.

عجوه: اسم نوعی از خرما است که در مدینه منوره می روید و بزرگتر از ضمانی و در حدیث شریف است که خوردن هفت دانه آن صبح ناشتا مانع اثر سم و سحر در آن روز است.

رسول خدا ص فرمود: هرکس با چند خرمای عجوه صبحانه بخورد در آن روز سم و سحر بر وی اثری نمی گذارد.

قال رسول الله ص: من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم و الاسحر.

یعنی پیغمبر خدا ص فرمود: هرکس در اول صبح هفت عدد خرمای عالی بخورد در آن روز سحر و سم بر وی ضرر نمی رساند.

عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ع فرمود: هر کس در یک روز هفت عجوه خرما ناشتا بخورد شیطان به وی ضرر نمی رساند.

خرما و رفع ضعف:

محمد بن حسن شمون می گوید: به امام ابی الحسن ع نوشتم که برخی از دوستان ما از بخر (ضعف) شکایت می کنند آن حضرت نوشت: خرمای برنی را ناشتا بخور و پس از آن آب بخور آن شخص همین کار را کرد و چاق شد ولی رطوبت بروی غلبه کرد و از این ناراحتی نیز به امام شکایت کرد، آن حضرت نوشت: خرمای برنی را ناشتا بخور ولی رویش آب نخور. این چنین کرد و مزاجش بحالت اعتدال آمد.

ابوداود در سنن خود به نقل ابن قیم جوزی در کتاب الطب النبوى، ص ۷۵ از سعد نقل می کند که مریض بودم پیغمبر ص به عیادت من آمد و دست خود را بر سینه ام گذاشت و فرمود: «انک رجل مفنود، فأت الحرث بن کلده من ثقيف» تو از قلب مریضی، حارث بن کلده را از ثقیف بیاور.

فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجاء هن بنواهن ثم ليلدک بهن. یعنی: هفت خرمای سیاه و خوب را بردارد و آنها را با هسته میکوبد، سپس به سینه می مالد.

مقوی معده، مقدار خوراک تا ۱۸ گرم و نوشته شده با مغز بادام خوردن قوت زیاد می دهد و همچنین برای سینه و ریه فایده می بخشد و برای فالج و لقوه بسیار مفید است.

آرد تخم آن اسهال را بند می آورد. پودر سوخته تخم آن در بستن خونریزی جلدی نافع است و زخم را التیام می دهد و مسواک گرد آن دندان را جلا می دهد. در بعضی مناطق هند عصاره تازه آن به نام سینده ی را به بیماران سل می دهند.

رنگ: قرمز ذائفه: شیرین. مقدار خوراک: برای دارو تا ۷ عدد

بدل: بهبو و مازو

خواص درمانی: ۱- آن را بخورید. مولد خون متین است و کم خونی را درمان می‌کند، مقوی گرده ی لاغر شده است، بدن را چاق می‌کند، فالج القوه و درد کمر و مفاصل را درمان می‌کند.

۲- چهل روز هر روز یک عدد خرمای سیاه بخورید. رطوبت منجمده در معده را برطرف می‌کند.

۳- اگر می‌خواهید هوشتان زیاد شود، خرمای سیاه را بدین ترتیب بخورید، روز اول یک عدد، روز دوم دو عدد تا روز دوازدهم به دوازده عدد برسد، از روز سیزدهم برعکس تعداد را کم کنید تا به یک عدد برسد.

۴- خوردن جوشاندهی آن زکام و عفونتهای ریه را درمان می‌کند. ه جویدن خرما خرک باعث محکم شدن لثه می‌شود.

آن را با انجیر خشک، کشمش و عناب زخمی شده بجوشانید و آب آن را بنوشید. سینه را نرم می‌کند به عنوان ملین برای آسم و تسکین سرفه استفاده می‌شود، تب بر نیز می‌باشد.

۷- آن را در شیر تازه بخیسانید و کمی دارچین اضافه کرده بخورید و بعد از آن باز مقداری شیر تازه بنوشید. هوس‌های جنسی و شهوت مردان را زیاد می‌کند و در تقویت باء مبردین بیعدیل است. .

به آن را با شنبلیله دم کنید و آب آن را بنوشید. برای رفع تب بلغمی مفید است، سنگ مثانه را خرد می‌کند.

خواص درمانیشکوفه خرما : خوردن خشک آن به قدر نیم اوقیه، مقوی معده و قابض طبع است، برای رفع تشنگی، تبهای حار، نفس الدم، نزف الدم و قطع اسهال نافع می‌باشد.

روش مصرف
عوارض جانبی

دیرهضم بوده، معده را دباغی نموده و یبوست آور هستند.

برای قفسه سینه و ریه زیان آور هستند.

مایه سردرد است و علاجش بادام و خشخاش است و باید بعد از خوردن خرما سکنجبین ساده بنوشند.

امام صادق ع فرمود: خرمای برنی را ناشتا خوردن باعث فلجی می شود.

تذکر: ثقیل و بطئی الهضم و مضر محرورین و گرم مزاجان است، در جاهایی که خرما در آن حاصل نمی‌شود، زیاد خوردن خرما جایز نیست؛ چون مولد سودا، سده ی جگر، سردرد و درد دندان می‌شود.

مصلح آن: آب انار - سکنجبین - روغن‌ها - تخم خشخاش - مغز بادام بدون پوست - جویدن ترخون - یا شست و شوی دهان با آب سماق خیسانده در آب گرم است.

تذکرشکوفه خرما : اکسار آن مولد قولنج، عسرالبول و درد سینه می‌باشد. مصلح آن: چربی‌ها - گوشت‌ها و شیرینی است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید