نام های گیاه

فارسي:  آقطی سیاه - سبوقه - ټر - دارگن - انگور کولی

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی برگ خمان کبیر : سی تا چهل و پنج گرم از آن را در آب یا شیر بجوشانید و به عنوان مسهل مصرف کنید.

خواص درمانی گل خمان کبیر : آب دمکرده  ی آن را بنوشید. مدر، معرق تب بر است، اصلاح کننده در موارد سفلیس و رماتیسم می‌باشد، برای رفع استسقا مصرف می‌شود.

خواص درمانی میوه ی خمان کبیر: آن را بخورید. مدر و تسکین دهنده است، برای لینت مزاج مفید می‌باشد، برای درمان رماتیسم حاد مفصلی اثر بسیار مفیدی دارد.

پوست ریشه‌ی خمان کبیر خواص درمانی: آب دمکرده ی آن را بنوشید. برای لینت مزاج مفید است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید