موارد مصرف

خواص درمانی: ۱. مقداری از آن را با آب حل کنید، بعد به اندازه ی یک چهارم آن با روغن بنفشه مخلوط کنید و در گلو دایم قرقره نمایید. گلو درد را درمان می کند.

۲- آن را با نمک مخلو کنید و ضماد نمایید. سر سوزه را باز می کند.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید