نام های گیاه

فارسی: جو گندم ۔ گندم رومی - گندم مکه - خوندروس - ذرت مکه - جنطهی رومیه - شلت - عکس - آجر - جوبی پوست - جو ترشک ۔ جو برهنه - قربو - تخرجو

بخش های دارویی
موارد مصرف

طبیعت آن: بعضی گرم و خشک و بعضی معتدل می‌دانند.

خواص درمانی: ۱- آن را بخورید. بلغم و خون جامد را تحلیل می‌برد، قابض است، سل و اسهال را درمان می‌کند.

۲- ضماد پخته‌ی آن با سرکه برای درمان جرب جراحت دار، ترک خوردگی و پوست رفتگی ناخن‌ها مفید است.

۳. اگر آب پخته‌ی آن را صاف کرده و تنقیه کنید، برای زخم روده‌ها مفید است.

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

تذکر: ثقیل است و ایجاد نفخ می‌کند.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید