نام های گیاه

عربی: قاطر الدم، دم التنين، دم الثعبان، دم الاخوين.

فارسی: خون سیاوشان.

رومی: قنطا، ابدع. سریانی: دروامار.

هندی: هیرادوکهی، رنگ برت، مملورنگوت.

انگلیسی: kino

لاتینی: kino

بخش های دارویی
موارد مصرف

طبیعت آن، خیلی سرد و خشک است.

خواص درمانی: ۱- دو تا پنج گرم از آن را بخورید. برای رفع قطع و حبس خون از جمیع اعضای باطنی التیام قروح وردع و سیلان فضولات و تقویت معده و زحیر مفید است، مسکن، تونیک و قابض می‌باشد، برای

درمان سوءهاضمه، رفع وجود خون در ادرار و بیماری اسپرو و تسکین درد معده مفید است، بلغم را دفع می‌کند.

۲- شش نخود از آن را با مقداری شکر بسایید و آن مقدار مخلوط شده را سه قسمت کنید و هر شب موقع خواب یک قسمت از آن را بخورید. سیاه سرفه را درمان می‌کند.

۳- دو تا پنج گرم از آن را با زرده ی تخم مرغ مخلوط کنید و بخورید. برای قطع خونریزی داخلی مفید است، برای ترمیم و گوشت آوردن زخم ها نافع می‌باشد، معده را خنک می‌کند و حرارت روده‌ها و کبد را کاهش می‌دهد، برای تقویت معده، بند آوردن شکم روش، اسهال خونی و صفراوی و به هم آوردن شقاق مقعد و بواسیر مؤثر است.

۴- آن را به چشم بمالید. برای تقویت دید و ترمیم جراحت های چشم نافع است. مالیدن آن به دندان برای تقویت لثه مؤثر است.

5-پاشیدن گرد آن روی جراحت ها برای قطع خونریزی و به هم آوردن و چسبانیدن زخم تازه در هر عضوی که باشد مؤثر خواهد بود.

خون سیاوشان مادة قابضی است که در چین آن را به عنوان مسکن و تونیک و برای التیام زخم وبند آوردن خونریزی به کار می برند خون سیاوشان طبق نظر حکمای طب سنتی از نظر طبیعت خیلی سرد و خشک است و خیلی قابض می باشد. برای ترمیم و گوشت آوردن زخم ها نیز نافع است، معده را خنک می کند و حرارت کبد و روده ها را کاهش می دهد و برای تقویت معده و بند آوردن شکم روش و اسهال خونی و صفراوی و به هم آوردن شقاق مقعد و بواسیر نافع است.

 

گفته اند که این خونریزی که از زخم می شود می بندد

برگ آن را با عسل مخلوط کرده و ساییده برجوش های بلغمی نهند مفید است، غش کرده گرم مزاج آن را ببوید بهوش آید و نشاط از سرگیرد بول را ریزش می دهد شکم را نرم میکند، برگش در علاج سگ حار گزیده نافع است.

 

خواص:

اول: امراض کلیه، مثانه، رحم را دور می کند، برای سوزش بوئ مفيد است. دوم: جریان خون از دندان را می بندد، دندان را محکم میکند و مسکن درد آن است. سوم: چرک دندان را صاف کرده آنها را جلا می دهد. چهارم: لثه را قوی و خونریزی لثه را جلوگیری میکند وگوشت خراب لثه را اصلاح می کند.

پنجم: خون بواسیر را می بندد و نیز خونریزی سایر اندامها را جلوگیری میکند. ششم: مقوی رحم و سیلان

قابض حابس الدم و مجفف است. تأثير آن مانند کات هندی است کمی ضعیف تر آن را بیشتر در بواسیر خونی نفث الدم، کثرت حیض، اسهال و شکم پیچه می دهند، برای جلوگیری از خونریزی بر زخم ها می باشند.

در آن و صمغ آن ماده tannic acid موجود است. در طب امروز تنطور و گرد آن برای جلوگیری اسهال استعمال می شود.

 

روش مصرف
عوارض جانبی

تذکر: برای کلیه مضر است و مصلح آن کتیرا می‌باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید