نام های گیاه

فارسي: Casse ailee _ Candalabra bush_Ringworm senna_Ringworm shrub.

موارد مصرف

خواص درمانی: آب جوشانده ی گل و برگ آن را بنوشید. برای معالجه ی برونشیت و تسکین آسم مؤثر است.

خواص درمانی تخم دادموردان: ۱- به مدت سه چهار روز، سه تا چهار گرم کوبیده ی آن را با آب بخورید. ضد کرم اسکاریس و ضدکرمک است، مسهل و مدر می باشد، استسقا را درمان می کند.

٢. اگر بیست و پنج تا چهل روز هر روزه سه تا چهار گرم از کوبیده ی آن خورده شود، برای قطع خارش شدید آلت تناسلی زنان مؤثر می باشد، همچنین برای خارش مقعد که به أبنه در مردان منتهی می شود نیز مؤثر است و نتایج بسیار خوبی می دهد؛ اما اگر اسهال شدید ایجاد کرد مقدار مصرف دارو را کم و یا قطع کنید و پس از قطع اسهال مجددأ هر روز یک تا دو گرم از آن را مصرف کنید.

ریشه ی دادموردان خواص درمانی: آب جوشانده ی آن را بنوشید. برای معالجه ی قولنج و باد ناشی از نفخ روده ها مفید است.

روش مصرف
عوارض جانبی

-

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید