نام های گیاه

فارسي: كرامری

بخش های دارویی
موارد مصرف

۱- یکصد و پنجاه گرم از آن را نیمکوب کرده و در یک لیتر آب مقطر به مدت دوازده ساعت بخیسانید، بعد با فشار صاف کرده و تفالهی آن را در نیم لیتر آب مقطر جدید باز دوازده ساعت بخیسانید و آن را هم با فشار صاف کنید، بعد هر دو آب مقطر را مخلوط کرده بگذارید ته نشین شود، سپس آب صاف روی آن را بگیرید و در حمام ماریه در حد غلظت عصاره ی آن را قوام آورید و هر صبح و شب هر بار یک قاشق غذاخوری از آن را با یک شربت مخلوط کرده بخورید. تونیک است، برای بند آوردن خون ریزیها مؤثر می باشد، بسیار قابض است و برای بند آوردن اسهال ساده و اسهال خونی بسیار مؤثر می باشد، برای رفع ترشحات لزج، اختلالات عادت ماهیانه، تقطير البول و ترشح غیر مداوم ادرار مفید است.

٢. اگر به صورت پماد مصرف شود، شقاق پستان را معالجه می کند.

٣- از آن شیاف درست کنید و استعمال نمایید. برای معالجه ی بواسیر و شقاق رکتوم خیلی مفید می باشد.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
خواص گیاه :
عوارض جانبی

-

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید