نام های گیاه

لسان العصافير كاذب - ون - دیکتام.

به فارسی ون ( علف آهوی سفید) و زبان گنجشک کاذب

در کتب طب سنتی با نام لسان العصافير کاذب نامبرده می شود.

فرانسوی: petitfrene

انگلیسی: fraxinella

نام علمی آن: dictamnus albus

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص و کاربرد: در هند از پوست ریشه گیاه که معطر و تلخ است در موارد تبهای نوبهای بیماری های عصبی، هیستری و نبودن یا کمی ترشحات عادت ماهیانه در مواقعی که به طور طبیعی باید عادت ماهیانه باشد توصیه می شود.

در سیبری از برگ های معطر این گیاه به عنوان مقوی معده و رفع نفخ و گازهای معده استفاده می شود.

پوست درخت آن در طب هندی اهمیت زیادی دارد و در کتاب نگهانتاس آن را تلخ، قابض، سرد، هاضم، علاج بواسیر، اسهال، صفرا، جذام، خارج کننده سده های بلغم نوشته اند susruta میگویند: آن خارج کننده بلغم و پادزهر سموم است برای سهولت زایمان و امراض بول و پوستی مفید است، غثيان و قی را نافع است.

خارش را دور می کند زخم را خوب می کند درد شکم را تسکین می دهد و خرابی اخلاط ثلاثه را اصلاح می کند تخم آن را قابض دافع تب و کرم کش تعریف کرده اند

آن را قابض و بادشکن تعریف می کنند این دارو را در امراض مزمن سینه، خصوصا تنگی نفس و امراض بول توصیف می کنند و در مرض قولنج نیز مفید است و برای سنگ مثانه و کلیه و تقویت باه مفید دانسته اند.

، پوست آن نیز مصرف دارویی دارد.

گل زبان گنجشک کاذب خواص درمانی: هر صبح و شب یک تا پنچ گرم از آن را در یک فنجان آب جوش دم کنید و آب صاف کرده ی آن را بنوشید. مقوی معده است و برای رفع نفخ و گاز معده استفاده می شود.

خواص درمانی پوست ریشه ی زبان گنجشک کاذب : ده تا پنجاه گرم از آن را نیم کوب کرده و در یک لیتر آب بجوشانید و آب صاف کرده  ی آن را هر صبح و شب یک فنجان بنوشید. معرق و ضدصرع است، برای درمان تب های نوبه ای، بیماریهای عصبی، هیستری و نبودن یا کمی ترشحات عادت ماهیانه در مواقعی که به طور طبیعی باید عادت ماهیانه باشد مفید است، برای درمان ناراحتی های پوست و جرب تجویز می شود.

پوست درخت و تخم آن هر دو را با هم با داروهای قابض تلخ و خوشبو مخلوط کرده اطبای هندی آن را زیاد استعمال می کنند و در بعضی نسخه ها با آن مخلوط کرده داده می شود با ادویه قابض مخلوط در مرض اسهال و زحیر می خورند.

چسب و روغن آن نیز با داروهای قابضه و معطر بر درد شکم مالیده یا چسبانده می شود.

دم کرده برگ های درخت زبان گنجشک به مقدار بیست و پنج تا سی گرم در یک لیتر آب برای نقرس و رماتیسم مفید و مؤثر است و تاکنون نتایج خوبی از آن به دست آمده است دم کرده برگ زبان گنجشک ادرارآور است از این جهت کسانی که ورم کلیه یا شن و سنگ کلیه یا مثانه دارند یا مبتلا به استسقاء شده اند نیز با آن معالجه می شوند.

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید