نام های گیاه

فارسی: زریوند - زرآوند دراز

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- مصرف آن به مقدار خیلی کم مسکن، آرام بخش، ضدعفونی کننده و قاعده آور است، در موارد آسم، برونشیت و صرع استفاده می شود، نیروی جنسی را تقویت میکند، مقوی معده و کبد و گرم کننده ی آنها است، برای صاف کردن صدا، تسکین سرفه، رفع تنگی نفس و سکسکه، تقویت هاضمه و رفع سوءهاضمه، افزایش اشتها، تحلیل باد و نفخ و گاز، بند آوردن اسهال، رفع کمی ترشح ادرار و سردي مثانه نافع است.

٢. اگر مقدار کمی از عصاره ی تازه ی آن مصرف شود، مسکر است و مانند شراب محرک می باشد.

میوه ی زرنب خواص درمانی: خوردن مقدار کمی از میوه ی بدون دانه ی آن نرم کننده است، برای آرام کردن سرفه و سکسکه مؤثر می باشد، مسکن، آرام بخش، ضدعفونی کننده و قاعده آور است.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
عوارض جانبی

تذکر: سمی است و مصرف بیش از حد مجاز آن ممنوع می باشد و باید با نظر پزشک مصرف شود. مضر گرم مزاجان است، برای اشخاص ضعیف مناسب نیست.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید