نام های گیاه

فارسي: حساد - زعقران - سانران - بخوان - رفون - گیر - کروکو - لرکیماس – صفران

عربی: خناه، هنیقان، شعور صقالیه، حلوق، رهقان، ريهقان.

یونانی: قرو قس، قرو قوس، قروتوس، قرقیونوس، قیوقوس.

سانسکریت: کاشمیرج، کنکم، باهلیک، شونتاهوئی، کسماتک

انگلیسی: SAFFRON

لاتینی: CROCUS

بخش های دارویی
موارد مصرف

دارای خواص نیروبخش، قاعده آور، محرک باہ، مقوی اعضاء و اعصاب، مدر بول و حیض، مسقط جنین و برای معده و لثه و سینه خوب است و مسکن درد دندان است.

زعفران درد کمر و تشنج و سرفه، هیستری، درد معده را از بین می برد و ادرار و عرق بدن را خارج می سازد.

زعفران اشتها را از بین ببرد، شهوت انگیز است، ادرار بول کند.

آن را مدر، قابض، مدر حیض و ملطف می دانند در اروپا نیز مانند شرق، زعفران اهمیت دارد. اطبای غرب نیز آن را مدر حیض می دانند ولی امروزه فقط برای رنگ کردن غذا، شیرینی و غیره استعمال می شود.

زعفران اثر مسکن سرفه در برونشیتهای مزمن دارد که به علت اثر بی حس کنندگی آن بر روی انتهای اعصاب حبابهای ریوی است. از زعفران می توان جهت رفع بی خوابیهای با منشأ تحریکات مغزی، حالات تشنجی و درد دندان استفاده به عمل آورد.

زعفران محرک قوه باه، مقوی اعضاء بدن، مدر بول و حیض مسقط جنین و مسکن نیز می باشد.

زعفران دارای خواص نیروبخش و قاعده آور است.

. زعفران قاعده آور و مهیج سلسله پیهاست، کم آن اشتها را زیاد می کند و برای گوارش نافع می باشد.

به عنوان ضد تشنج، تنگی نفس، سیاه سرفه و دردهای عصبی نیز داده می شود. برای تقویت باه نیز بد نیست.

در چین معتقدند که زعفران خون را غنی می کند و جریان خون را تسهیل و تسریع می نماید. آب رنگین خیس خورده زعفران برای تعداد زیادی از ناراحتیهای زنانگی مصرف می شود، از جمله برای رفع بی نظمی در قاعدگی یا در موارد نبودن قاعدگی یا در موارد خونریزیهای خارج از اندازه بعد از زایمان یا برای مادرانی که جنین مرده در رحم دارند، به کار می رود (جونگ یائوچی).

زعفران خشک برای تقویت معده مفید است و قاعده آور و مسکن می باشد ولی زنان حامله و باردار باید از خوردن آن احتراز کنند. زعفران برای تسریع بیرون ریختن دانه های سرخک تجویز می شود.( چیو).

در حال حاضر به عنوان ادویه معطر و برای رنگین کردن غذا مصرف می شود ولی معمولا به عنوان آرامبخش برای تسکین بیماری آسم و سیاه سرفه و التهاب ها به کار می رفته است ( کاریونه - کیمورا).

خواص فرح آور قوی و برای تقویت حواس و مغز نافع است. مدر است و محرک قوای جنسی می باشد. مقوی کبد و جهاز تنفسی است و نشاط و خنده ایجاد می کند، کلیه و مثانه را پاک می کنند و باز کننده گرفتگی های دماغ، کبد و طحال است.

آرایش: خوردن زعفران به جسم صفا می دهد. دمل و جوش ورم را میگدازد، بر باد سرخ مالند مفید است.

سر: سردرد آورد. زیان به سر می رساند، اگر با سیکی بخورند خماری را از سر ببرد.

خواب آور است و مایه تیرگی حواس است، شراب با زعفران مستی آوری است که حرکت را سلب می نماید. زعفران داروی ورم گرم داخل گوش است.

چشم: دیده را جلا دهد. اشک ریزی را منع کند. تیرگی چشم را بر طرف کند. با به چشم کشیدن کمبودی چشم از بیماریها پیدا شده علاج شود.

سینه: شادی افزا و توانبخش قلب است. بیمارانی که از التهاب حجاب حاجز و پیچش شکم رنج می برند زعفران یا روغن آن را بوی کند به خواب روند و نفس روان شود و ابزار تنفسی را نیرو بخشد.

اندامان غذا:دل به هم آوراست. مخالف ترشی است که اشتها را در معده برانگیز و از این رو زعفران اشتها را از بین می برد. و ليكن با حرارتی که دارد کبد و معده را تقویت کند و معده را دباغ دهد و قبض گرداند. بعضی گویند زعفران برای طحال خوب است.

اندامان دفعی: شهوت انگیز است، ادرار بول کند،

جانشین: هموزنش کو شنه و پوزنش پوست دارچین ختایی است. زعفران دارای خواص نیروبخشی و قاعده آوری است و درد کمر را که توأم با اختلال رگل است آرام می کند.

. زعفران اثر مسکن سرفه در برونشیت های مزمن دارد و آن نیز به علت اثر بی حس کنندگی آن بر روی انتهای اعصاب حبابهای ریوی است. از این گیاه می توان جهت رفع بی خوابیهای با منشأ تحریکات مغزی، حالات تشنجی و درد دندان استفاده به عمل آورد.

۱- آن را بخورید. تحریکات دماغی را کم می کند، خروج ادرار و تعریق پوست را زیاد می نماید، خون را غنی میکند و جریان آن را تسهیل و تسریع می نماید، برای بیرون ریختن دانه های سرخک مفید است، دردهای معده و عصبی، تشنج و سرفه های تشنجی و هیستری را درمان میکند، اخلاط بلغمی مغز و دستگاه عصبی را دفع می نماید، قلب را تقویت میکند.

٢- خوردن آن مخلوط با عسل مهیج سلسله پیهاست، نشاط و خنده ایجاد میکند، برای خرد کردن سنگ مثانه مفید است.

۳- مطبوخ دو گرم از آن در یک لیتر آب جهت درمان خونریزی زیر پوست و آبسه مفید است.

۴- پانزده گرم از آن را در یک لیتر آب جوش دم کنید و هر روز دو تا سه فنجان از آن را به نوبت بنوشید. مسكن، مقوی بدن و نیروبخش است، محرک قوه ی باه و مقوی کبد و جهاز تنفسی می باشد، حواس و مغز را تقویت میکند، دارای آثار مهمی در معالجهی اختلالات قاعدگی است و قاعدگی را باز میکند و درد کمر را که توأم با اختلال در قاعدگی است آرام میکند، برای رفع تشنجات معده و درد معده مفید می باشد.

له هر روز یک نخود از آن را بسایید و با گلاب مخلوط کرده و بخورید. ورم کیسه صفرا را برطرف می کند.

عشش نخود تا نیم مثقال زعفران را در شربت قند حل کرده موقع وضع حمل به زنی که میخواهد وضع حمل کند بخورانید. زایمان او را آسان می کند.

۷- آن را نرم بسایید و با گلاب خالص مخلوط کرده گاه گاهی بر شقیقه بمالید. سردرد شقیقه را تسکین می دهد.

به آن را با نشاسته هر شب ضماد کنید. لکهای قهوه ای صورت را برطرف می کند.

۹- بچه هایی که می خواهند دندان در بیاورند و جای دندان خارش زیاد دارد، زعفران را با عسل یا گلسیرین مخلوط کنید و روی لثه بمالید. بهبود حاصل خواهد شد.

۱۰- مشمع زعفران را روی موضعی که خون مرده است بگذارید، بهبود می یابد.

۱۱۔ مالیدن آن به چشم با گلاب برای افزایش دید، ورم ملتحمهی چشم و التيام جرب و جراحت چشم مفید است.

۱۲- شیاف آن برای درد رحم و مقعد مفید می باشد. و ۱۳- اگر آن را با جوزبویا نرم بسایید و از جلو به خود برگیرید، جهت درمان زنانی که به علتی باردار نمی شوند مفید است.

۱۴- مقداری از آن را در شیر فرفیون مخلوط کنید و روی عضوی که درد دارد ضماد نمایید. درد را زایل میکند.

۱۵- زعفران سالم و نکوبیده و مرغوب را در شیشه ای سربسته بریزید و هر روز چند بار در طول روز آن را بو کنید. آرام بخش و خواب آور است، ضعف بویایی را برطرف می کند.

دم کرده ۱۵ گرم آن در یک لیتر آب در معالجات اختلال قاعدگی آثار مهمی دارد،

خوردن زعفران رنگ و روی را صفا می دهد، ورم را میگدازد، بر باد سرخ مالند مفید است،

اگر با سبکی بخورند خماری از سر ببرد، خواب آور است و مایه تیرگی حواس است، دیده را جلا می دهد، شادی افزا و توانبخش قلب است.

زعفران را با موم با زرده تخم مرغ و دو چندان روغن زیتون مخلوط کنند در علاج سخت شدن زهدان و بهم آمدن دهانه آن و قرحه های پلید آن نافع است. می گویند اگر سه مثقال زعفران را یک مرتبه بخورند از شاده سکته کنند و می میرند.

شیاف آن جهت قطع حیض و نفاس و جهت قطع خون بن دندان و تقویت آن نافع و خوردن یک قیراط آن مانع آبستنی است و در صناعت جزو عظیم است.

دم کرده پانزده گرم زعفران در یک لیتر آب که هر روز دو تا سه فنجان از آن نوشیده شود دارای آثار مهمی در معالجه اختلالات قاعدگی است و قاعدگی را تحریک کرده و درد کمر را که توأم با اختلال رگل است آرام می کند، این دم کرده آب دهان و مدفوع را به رنگ گل زرد در می آورد که از آن نباید نگران شد.

زعفران داروی ضد تشنج است و بسیاری از متخصصان معالجه این امراض دم کرده زعفران را در مورد دردهای معده، سرفه های تشنجی و هیستری مصرف می کنند.

مقدار استعمال داخلی آن برای درد معده عبارت است از پنجاه سانتی گرم در یک لیتر آب گرم که دم کرده بنوشند.

خوردن یک مثقال آن در موارد سخت زائی مفید است. خوردن زعفران، با عسل برای خرد کردن سنگ مثانه و استشمام آن خواب آور است. مالیدن آن به چشم برای افزایش دید و رفع جرب و اليتام جراحت چشم مفید است.

مالیدن محلول آن برای سردرد شدید و بی خوابی نافع است، گرد آن رفع خونریزی و شیاف آن برای درد رحم و مقعد مفید است.

زعفران را با موم یا زرده تخم مرغ و دو چندان روغن زیتون قاطی کنند در علاج سخت شدن زهدان و به هم آمدن دهانه آن و قرحه های پلید زهدان نافع است.

زهرها: گویند: اگر سه مثقال زعفران را یک مرتبه بخورند از شادی سکته کنند و می میرند.

تهیه گرد زعفران: زعفران را به مقدار مورد نظر گرفته در گرمخانه ۲۵ درجه می خشکانند و نرم می کوبند و از الک ابریشمی نمره ۱۰۰ بیرون می کنند و نخاله های آن را کنار می گذارند، معمولا ۸۵٪ درصد زعفران پاک به دست می آید. این گرد از عوامل محرک و ضد تشنج و قاعده آور است، مقدار خوراک آن از ۲ دسی گرم تا ۲ گرم است.

تنطور زعفران: زعفران خرد کرده ۱ واحد، الكل ۸۰ درجه ۱۰ واحد، مدت ده روز بخیسانند و با فشار از پارچه رد کنند و با کاغذ صاف نمایند.

عوارض جانبی

زنهای حامله باید از آن پرهیز کنند.

خوردن زعفران سردرد آورد، زیان به سر می رساند.

مصرف آن به مقدار زیاد خروج ادرار و تعریق پوست را زیاد می کند ولی در عین حال ناراحتی و قولنج هم تولید می کند، حتی در زنان حامله باعث سقط جنین می شود، پس باید توجه داشت که حتی بوییدن گرد نرم زعفران باعث سردردهای شدید و سرگیجه و رعشه می شود.

. زعفران مضر کلیه است و اشتها را ضعیف می کند و قی آور می باشد و ایجاد سردرد می کند. اگر مدتی خوردن آن ادامه داده شود، اختلال حواس می آورد و مضر اعصاب است.

مصرف زیاد آن ناراحتی و قولنج تولید می کند حتی در زمان حاملگی باعث سقط جنین می شود یا پس از بوییدن گرد نرم زعفران باعث سردردهای شدید و سرگیجه و رعشه می شود.

تذکر: بوییدن گرد نرم زعفران باعث سردردهای شدید، سرگیجه و رعشه میشود، خوردن آن اشتها را ضعیف میکند، قی آور است، قولنج ایجاد میکند، مضر کلیه است، در زنان حامله باعث سقط جنین می شود، مصرف طولانی آن اختلال حواس می آورد و مضر اعصاب است. مصلح آن: انیسون - سکنجبین میباشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید