نام های گیاه

انگليسي: Blatterdock , Bog Rhubarb , Bogshorns , Butterbur , Butterfly Dock , Capdockin , Flapperdock

بخش های دارویی
موارد مصرف

اثرات برگ : بر اساس آزمایشهای حیوانی نشان داده شده است که برگ این گیاه ضد اسپاسم می باشد.

اثرات ریشه : بر اساس آزمایشهای حیوانی نشان داده شده است که الکالوییدهای پیرولیزیدینی موجود در ریشه گیاه موجب مهار سنتز لوکوتری ان شده، ضد اسپاسم، ضد دردهای ناشی از اسپاسم و همچنین محافظ سلولی می باشند. به علاوه می توان ریشه این گیاه را به عنوان نوعی عامل ضد درد برای درمان سردردهای عصبی انسان به کار برد. از سوی دیگر استفاده از آن برای درمان علائم ضعف روانی امکان پذیر می باشد.

موارد مصرف برگ:  موارد تأیید نشده از برگ های این گیاه برای تحریک اشتها و درمان حالت های کرامپ مانند عصبی و ناراحتی های توأم با درد، قولنج و سردرد استفاده می گردد.

در طب سنتی برگ گیاه مزبور به صورت خوراکی برای درمان بیماریهای تنفسی، کبد، کیسه صفرا یا لوزالمعده و همچنین به عنوان نوعی عامل پیشگیرنده از هیجان و اضطراب و به عنوان خواب آور به کار برده شده، به صورت موضعی نیز از آن جهت التیام زخم ها و همچنین به عنوان نوعی پماد برای درمان زخم های خطرناک استفاده می گردد.

. ریشه: موارد تأیید شده به وسیله کمیسیون E - سنگهای کلیه و مثانه موارد تأیید نشده از ساقه زیرزمینی این گیاه به عنوان نوعی داروی کمکی برای مداوای دردهای اسپاسمی حاد مجاری آوران دستگاه ادراری، به ویژه در صورت وجود سنگ، استفاده می گردد. ریشه گیاه نیز جهت درمان بیماریهای تنفسی که عمدتا شامل سرفه، سیاه سرفه و آسم برونشی هستند به کار برده می شود. دیگر موارد مصرف ریشه، شامل استفاده از آن برای درمان بیماریهای گوارشی، میگرن و سردردهای عصبی می باشد. طب مومئوپاتی: در طب هومئوپاتی از ریشه این گیاه برای درمان کرامپهای ماهیچه های صاف استفاده می گردد.

مصرف برگ: فرآورده ها: توجه: گیاه مزبور را نباید بدون آگاهی کامل از میزان الکالوییدهای پیرولیزیدینی موجود در آن مصرف کرد. بیشترین مقدار مصرف دانه ترکیبات مزبور 1/0 میکروگرم است. جهت تهیه دم کرده، مقداری آب جوش به 2/1  تا ۲ گرم برگ خرد شده گیاه افزوده شده، پس از ۱۰ دقیقه صاف می گردد. مقدار مصرف: روزانه ۲ تا ۳ فنجان دم کرده میل شود.

ریشه روش مصرف: از عصاره های تهیه شده با اتانول یا حلالهای لیپوفیلیک و نیز از سایر فرآورده های جالينوسی تهیه شده از ریشه گیاه جهت مصارف خوراکی استفاده میشود.

مقدار مصرف: مقدار مصرف فرآورده های گیاهی تا حد زیاد تابع عوامل مختلفی مانند شرایط رشد و برداشت، بخش های گیاهی مورد استفاده روش های استخراج مورد استفاده و همچنین اشکال دارویی انتخاب شده توسط کارخانه های تولید کننده می باشد. از سوی دیگر ثابت شده است

که استاندارد نمودن فرآورده ها بر اساس تنها یکی از ترکیبات موجود در فرآورده، غیر معتبر میباشد. به علاوه با توجه به آنکه تاکنون، هیچگونه استاندارد رسمی جهت نظارت بر تولید داروهای گیاهی در ایالات متحده ارائه نگردیده است، از این رو می بایست دامنه مقدار مصرف بر اساس دستورالعمل های ارائه شده توسط شرکت سازنده تنظیم شود. از فرآورده های معادل با 5/4 تا ۷ گرم گیاه می توان استفاده نمود. در صورت استفاده از فرآورده های مزبور جهت مصارف خوراکی، مقدار مصرف روزانه نمی بایست از 1/0 میکروگرم آلکالوییدهای پیرولیزیدینی دارای ساختار غیر اشباع نسین واجد پیوند دوگانه بین کربنهای ۱ و ۲ از قبیل مشتقات Nاکسیده آنها تجاوز نماید. در صورت استفاده جهت مصارف موضعی نیز بیشترین مقدار مصرف روزانه نباید از ۱۰ میکروگرم آلکالوییدهای پیرولیزیدینی دارای ساختار غیر اشباع نسین واجد پیوند دوگانه بین کربنهای ۱ و ۲ همچون مشتقات Nکسیده آنها تجاوز کند. طب هومئوپاتی: ۵ قطره، یک قرص یا ۱۰ گلبول، هر ۳۰ تا ۶۰ دقیقه (در موارد حاد)، یا ۱ تا ۳ بار در روز (در موارد مزمن). مصارف تزریقی: ۱ تا ۲ میلی لیتر از محلول به صورت زیر جلدی، ۳ بار در روز (در موارد حاد) یا یکبار در روز، (در موارد مزمن)

 

عوارض جانبی

در صورت مصرف مداوم مقادیر زیاد ریشه گیاه، بروز اثرات هپاتوتوکسیک، موتاژن، ناهنجارزایی و سرطان زایی قابل پیش بینی است.

برگ: عوارض عمومی: هرگونه استفاده دارویی از برگ گیاه، به دلیل وجود آلکالوییدهای پیرولیزیدینی در اندامهای هوایی آن که واجد اثرات هپاتوتوکسیک و سرطان زا هستند، اکیدا ممنوع می باشد. چراکه حتی مصرف مقادیر بسیار ناچیز آن خطرناک است. البته مصرف عصارههای کاملا عاری از آلکالوییدهای پیرولیزیدینی تولید شده در کارخانه های معتبر امکان پذیر است. این گیاه را نمی بایست بدون آگاهی از میزان آلکالوییدهای پیرولیزیدینی موجود در آن مصرف نمود. توجه: امروزه واریته های فاقد آلکالویید گیاه مزبور کشت می شوند. استفاده در دوران بارداری استفاده از برگ این گیاه در هنگام بارداری کاملا ممنوع است. استفاده در دوران شیردهی: مصرف برگ گیاه مزبور توسط مادران شیرده ممنوع است.

ریشه: اگرچه هرگونه استفاده دارویی از ریشه گیاه به دلیل وجود آلکالوییدهای پیرولیزیدینی در آن که هپاتوتوکسیک و سرطان زا می باشند اکیدا ممنوع بوده، لیکن مصرف عصاره های کاملا عاری از آلکالوییدهای پیرولیزیدینی تولید شده در کارخانه های معتبر بدون ایراد است.

موارد منع مصرف: مصرف کلیه فرآورده های تهیه شده از گیاه در هنگام بارداری یا دوران شیردهی ممنوع است.

مصرف چایهای تهیه شده از این گیاه ممنوع است

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید