نام های گیاه

انگلیسی: Stellaire moyenne Mouron des Oiseaux_ Chickweed

بخش های دارویی
موارد مصرف

 

خواص درمانی:

۱- أب دمکرده ی آن را بنوشید. هم خون ساز است و هم خون را تصفیه می کند و هم برای تنظیم گردش خون نافع میباشد، قاعده آور است، اگر در دوران پس از وضع حمل مصرف شود بسیار خوب است.

٢- هشت تا ده گرم از آن را همراه با ۸ تا ۱۰ گرم بارهنگ و دم اسبی در دو لیوان آب جوش دم کنید و صاف کرده ی آن را سه بار در روز بنوشید. خلط آور است و برای رفع ناراحتی های دستگاه تنفسی مؤثر می باشد.

٣- ده تا پانزده گرم شیره ی تازه ی آن را بخورید و سه بار در روز تکرار کنید. برای رفع ناراحتی های تنفسی و رفع اخلاط خونی مفید می باشد.

۴- ضماد آن خنک کننده است و برای التیام سریع شکستگی استخوان، در رفتگی و تحلیل ورم مؤثر می باشد.

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید