نام های گیاه

فارسی: شمح - کلیریم - کالیبرم - کرمش - دفله.

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: شاخه ها، برگ ها و گل های آن را سرخ کنید، بعد خشک کرده نرم بسایید و گرد آن را روی ا زخمهای خشک و جراحتها بریزید. التیام دهنده است.

خواص :

در هندوستان و در بلوچستان شاخه ها و برگ ها و گل های این گیاه را سرخ کرده و خشک کرده و ساییده به صورت گرد در می آورند و روی زخمهای خشک و جراحت ها می ریزند. برای کشتن انگلها و کرمهای ریز نظیر کرم گوشت و کرم پنیر و ... مفید است.

 

مناطق قابل رویش
روش مصرف
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید