نام های گیاه

فارسی: جبل هندی - آکالبير.

موارد مصرف

خواص درمانی: مدر، مسهل و تب بر است.

ریشه ی شاهدانه کیرت خواص درمانی: ۱- مسکن درد روماتیسم است. ٢. اگر روی دندان پوسیده گذارده شود، درد دندان را تسکین می دهد.

در هند از این گیاه که یک داروی تلخ است به عنوان مسهل و تب بر و مدر استفاده می شود. ریشه آن مسکن درد روماتیسم است و برای تسکین روی دندان کرم خورده می گذارند، درد آن را ساکت می کند. در فیلپین جوشانده پوست خشک گیاه را به عنوان تونیک می خورند. در کامبوج پوست ساقه های گیاه به عنوان مسهل و ملین و برای تصفیه خون و ضد صفراوی تجویز می شود.

قسمت مورد استفاده این گیاه از نظر درمانی، سر شاخه گلدار یا میوه دار پایه های ماده

مناطق قابل رویش
روش مصرف
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید