نام های گیاه

اردو:  نوط

عربی: سلطان الحبوب، شهدانج، شهدانق، شاهدانج، بزرالقنب

فارسی: شهدانه، تخم کنب

هندی: پهنگ کی بیج

انگلیسی: Cannalais seeds

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی دانه ی شاهدانه :

۱- آن را بخورید. تونیک، قابض، نرم کننده، مدر و مسکن است، نیروبخش، اشتها آور و قاعده آور می باشد، درد شکم را تسکین می دهد، سوءهاضمه را برطرف میکند، ضدجانور و انگل معده می باشد، از قی و استفراغ شدید جلوگیری میکند، آشفتگی حال و به هم خوردگی دل را رفع می نماید، بادها را پراکنده میکند، برای رفع ناراحتیهای پس از زایمان مفید است، نورالژی، زکام، میگرن، روماتیسم، دردهای اعصاب، زخم ها، کزاز و سرطان را درمان میکند، قدرت جنسی را موقتأ تحریک می کند اما در دراز مدت تضعیف می سازد.

۲- در استعمال خارجی روی تاول ها و زخم ها و به طور کلی زخم سر و کچلی به کار میرود.

۳- آن را مثل غبار نرم بسایید، بعد با شیر زن دختردار مخلوط کرده و کمی از آن را در چشم بچکانید. آبریزش چشم را قطع میکند، خارش چشم را برطرف می سازد.

روغن شاهدانه خواص درمانی:

۱- مالیدن آن بر موضع، دردهای عصبی اعضای بدن را تسکین می دهد.

۲- آن را در گوش بچکانید. دردهای شدید گوش را تسکین می دهد.

خواص درمانی برگ شاهدانه :

۱- خوردن آن رطوبت های معده را خشک می کند، شکم را می بندد و قبض می نماید، ترشح ادرار را زیاد می کند.

۲- چندبار آن را مثل چای دم کنید و آب آن را بنوشید. سنگ کلیه و مثانه و سوزاک را برطرف می کند.

٣- افرادی که مزاج های گرم و تر دارند، اگر از برگ و شاخه ی جوان آن بخورند، سبب فرح و نشاط آنان می­شود.

۴- مالیدن عصاره ی آن دردهای عصبی را تسکین می دهد و برای تحلیل ورم های گرم مفید است. تذکر: مصرف زیاد یا مصرف دایم آن ترشح اسپرم را کم میکند و اکثرا به طور کلی قطع خواهد کرد.

به قول شیخ گیلانی گرم و خشک در سوم و محلل و مجفف بقوت و خلط آن قليل ردی و مصدع بحرارت خود و در آن لطافت و جلاست چون بر مواضع چرکی طلا کنند دماغ و حواس را پاک گرداند و نسیان دفع کند و فالج و لقوه و صرع را نفع دهد و چون بر جلوی سر بچه نهند لعاب سائل از دهان آنها بند کند و نشف بله از معده و تحلیل فضول بلغمی از آن نماید و مسكن غثيان و محلل و پراکنده کننده ریاح از معده و امعاء و رحم است و مولد خلط ردی قوى الاسخان و قابض شکم و ممسک و تار کننده دید چشم و مجفف منی است، روغن شاهدانه گرم و خشک و جهت درد گوش و اعصاب و تحلیل او رام صلبه و صلابات رحم قطورة و تمريحة نافع و آشامیدن آن مجفف منی است و قاطع باه به سبب احراق منی به حرارت و یبوست است.

این گیاه قابض و مسكر، منعش خشک کننده منی و امساک آور و مدر بول است و به طور دارو کم استعمال می شود و روغن آن در صابون سازی استفاده می شود. شاهدانه غیر سمی می باشد.

 

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

تذکر: اسراف در مصرف آن سردرد می آورد، دید چشم را کم می کند، مضر معده است، عطش را زیاد می کند، سبب کندی ذهن و خواب آلودگی می شود، کلیه را تنبل میکند و گاهی مقدمهی استسقا را فراهم می سازد، ایجاد ترس و وحشت میکنند، سبب مالیخولیا می شود، برای بیماران روانی مضر است، برای افرادی که گاه و بیگاه فکر و خیال فاسد میکنند خوب نیست، محذر می باشد و جریان اسپرم را کم و بعدا قطع میکند، مصرف بیش از حد آن بسیار خطرناک است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید