نام های گیاه

فارسی: شود - شوت - شبت - شبت - سود - سذاب البر - نسویت.

عربی: سزاب البر

فرانسه: Fenouil puant, Faux – Anis, Aneth odorant, Aneth

انگلیسی: Dill

آلمانی: Dillenkraut , Dill

ایتالیایی: Aneto, Finocchio fetido, Aneto odoroso

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- اسانس روغنی آن را بخورید. ضدانگل قوی می باشد و برای کشتن انواع کرم از جمله کرم قلابدار مفید است.

٢- خوردن کوبیده ی آن مخلوط با عسل برای رفع سموم، کمک به قی کردن و اخراج اخلاط غلیظ از معده مفید است.

٣- خشک آن را همراه با کره و عسل بخورید. برای درمان جنون مفید است.

۴- نوشیدن آب جوشانده ی آن اعتدال دهنده ی اخلاط و بازکننده ی گرفتگی ها و انسداد است، قاعده آور می باشد، تنگی نفس، ضعف معده و کبد و طحال و سنگ کلیه و مثانه را برطرف میکند.

5-اگر آن را همراه با تخم آن دم کنید و آب آن را بنوشید، برای پراکنده کردن بادها و تحلیل آنها از تمام زوایای بدن، دردپشت، ازدياد ترشح ادرار، تسکین دل پیچه و دردهای سرد، قطع آشفتگی حال که ناشی از هضم نشدن غذا و جوشیدن آن باشد، سکسکه ی بلغمی امتلائی و رفع بیماری های تناسلی مفید است.

6-آن را به اندازه ی مساوی با گل بابونه دم کنید و روزی سه فنجان به نوبت بنوشید و یا خشک آن را با نبات بسایید و صبح، ظهر و شب هر بار یک قاشق بخورید. درد کمر تا زانو یا سیاتیک یا عرق النسا را درمان می کند، برای آرامش اعصاب مفید است.

7- برای رفع لقی دندان ها آن را در سرکه بپزید، هم بخورید و هم مقداری از آن را بر لثه ها ضماد کنید.

8-به نشستن در آب دمكرده ی برگ و تخم شوید، برای درمان بیماریهای رحم و تحلیل ورمهای کلیه و مثانه و بیضه ها مفید است.

9- ریختن قطره­ ی عصاره ی آن در گوش برای رفع امراض گوش نافع است.

۱۰- آن را بپزید، بعد آب آن را نمک بزنید و در حمام به سر و پیشانی بمالید. سردرد شقیقه را تسکین میدهد.

۱۱- خشک آن را بسوزانید، بعد بکوبید و ضماد کنید. زخم آلت تناسلی را درمان میکند.

۱۲- ساییده ی آن را با عسل مخلوط کرده بپزید تا سفت شود، بعد روی پوست شکم بمالید. مانند مسهل را به آسانی عمل میکند.

خواص درمانی تخم شوید : ۱- نوشیدن آب دمکرده ی آن محرک، مقوی معده و بادشکن است، برای تسکین درد معده، رفع دل پیچه ی اطفال، رفع کمشدگی شیر زنان و برطرف کردن بی خوابی اثر مفید دارد.

۲- آن را با گل بابونهی شیرازی از هر کدام پنج گرم بجوشانید، بعد آب آن را صاف کرده با نبات شیرین کنید و بنوشید. نفخ معده و سوءهاضمه را درمان می کند.

٣- خوردن تخم سوخته ی آن با عسل برای درمان امراض مقعد و بواسیر نافع است.

۴- آن را بسوزانید، بعد مثل غبار نرم بسایید و بپاشید. زخمهای تر و چرکین را خشک میکند و برای درمان زخم آلت تناسلی مردان بسیار مؤثر است. اه ضماد سوخته ی آن با خاکستر شیشه برای خرد کردن سنگ مثانه و رفع اختلالات ترشح ادرار یا عسر البول مجرب است.

تذکر: برای گرم مزاجان مضر است، خوردن ترشی آن بعد از طعام قی آور می باشد، اسراف در خوردن آن قومی باه را ضعیف، اسپرم را خشک و بینایی چشم را کم می کند. مصلح أن: ترشیجات است.

روغن شوید خواص درمانی: مالیدن آن درد مفاصل و درد اعصاب را تسکین می دهد، برای نرم کردن سفتیها بسیار مؤثر است.

. میوه: اثرات: ضد اسپاسم عضلات صاف دستگاه گوارش، مهار کننده رشد باکتریها.

| میوه: موارد تأیید شده به وسیله کمیسیون E - سوء هاضمه طب هندی: در طب هندی از میوه های شوید برای درمان بوی بد دهان، آلودگی به کرم، اختلالات مجاری تناسلی و سیفلیس استفاده میشود. طب سنتی اسلام و ایران: گرمی آن بین درجات دوم و سوم و خشکی آن بین درجات اول و دوم است. نضج دهنده اخلاط سرد، مسکن دردها، بادشکن، نرم کننده، رساننده ورمها و خواب آور بوده، عصاره آن در درمان گوش درد ناشی از اخلاط سوداوی مفید است و رطوبتهای موجود در گوش را می خشکاند. اندامهای هوایی و میوه گیاه شیرافزا بوده و در درمان سکسکه و دل پیچه مفید می باشند.

میوه

روش مصرف: از دانه کامل یا خرد شده برای تهیه چای ها و سایر فرآورده های جالينوسی جهت مصارف داخلی استفاده میشود. مقدار مصرف: مقدار متوسط مصرف میوه این گیاه، ۳ گرم و مقدار مصرف روزانه اسانس آن، 1/0 تا 3/0 گرم می باشد.

خواص درمانی۔ میوه شوید دارای اثردرمانی مشابه رازیانه، انیس سبز و زیره سیاه است. اثر نیرودهنده، مقوی معده، هضم کننده غذا، بادشکن، مدر، ضد تشنج، رفع استفراغ، آرام کننده وزیاد کننده ترشحات شیر دارد.

دراستعمال خارج، اثر نرم کننده و التیام دهنده دارد ولی بیشتر در مصارف داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.

دم کرده شوید، اثر تسکین درد معده، رفع استفراغ، آرام کننده دل پیچه های اطفال : رفع سکسکه و غیره دارد بعلاوه در مواقع عدم دفع ادرار، کم شدن شیر زنان شیرده ، نزله های ششی ، بیخوابی وغیره بکار می رود و اثرات مفید ظاهر می کند. مصرف آن در ازدیاد شیر ، اثر قطعی دارد.

اسانس میوه شوید در فرمرل تهیه بعضی از فرآورده های ضد نفخ کودکان شیرخوار وارد می شود.

در دامپزشکی از میوه آن برای رفع نفخ و دردهای ناشی از آن به مقدار ۳۰ گرم برای چهار پایانی مانند بز و گوسفند و به مقدار 60 گرم برای حیوانات بزرگتر و دامها استفاده بعمل می آورند.

از برگ شوید به عنوان چاشنی و معطر ساختن اغذیه استفاده بعمل می آید. میوه آن نیز به همین منظور به کار می رود.

صور داروئی۔ دم کرده 4 تا ۸ در هزار میوه (دانه) به مقدار ۲ تا ۳ فنجان در روز بعد از هرغذا۔ گرد میوه به مقدار ۲ تا 3 گرم در روز اسانس شوید به مقدار 25/0 گرم تا یکی گرم بر روی یک حبه قند یا مخلوط دریک تیزان (دم کرده ...) - آبمقطر شوید (میوه)، به مقدار ۵0-۱۰۰گرم در شبانه روز .

در استعمال خارج، جوشانده های 50 تا ۱۰۰ در هزار برگ و سرشاخه گلدارگیاه برای تهیه لوسیون بکار می رود.

خواص دانه شوید:

در تمام مناطق خاور دور از بذر شوید به عنوان معطر، بادشکن، محرک، مقوی معده، ضد نفخ بخصوص برای بچه ها استفاده می شود. ضد کرم قوی است. خواص آن محلل و اعتدال دهنده اخلاط و باز کننده گرفتگی ها و انسداد است. مسکن دل پیچه و دردهای سرد می باشد. قاعده آور است، روغن آن برای درد مفاصل و اعصاب و نرم کردن سفتی ها بسیار مؤثر است. گرد آن زخمهای تر و چرکین را خشک می نماید و برای زخم آلت تناسلی مرد بسیار مؤثر است.

تخم شوید قی آور است. نشستن در آب پخته شوید نافع درد روده بادی و بلغمی است، شربت تخم شوید سنگ کلیه و مثانه را خرد و خارج می کند و خوراک بریان آن با نبات نافع شب ادراری در خواب می باشد و مقوی باه است. ضماد تخم قاطع بواسیر ناتیه است.

خوراک آن با غذا دفع سموم کند و پخته آن با عسل و قی کردن نافع گزیدگی مار است.

چرک داخل زخمها را پخته و بیرون می کشد، پخته آن صفرا را می سوزاند و روغن آن باد را بیرون رانده و قوه باه را قوی و مزاج را نرم می کند. اسامی دیگر؛ شوید، شبت، شوت و شود می باشد.

در درجه دوم گرم و خشک است، روغن آن بادها را از شکم بیرون و باه را تقویت می کند. خاکستر آن زخمهای مرطوب را خشک میکند.

بادشکن، گرم کننده بدن، هضم کننده غذا و ازدیاد کننده شیر میباشد نیز برای بهبود بی نظمی های دستگاه گوارش، به ویژه سکسکه و استفراغ در کودکان مفید است.

عصاره آن نافع امراض گوش و بواسیر است، پخته آن جهت امراض رحم مفید است. خوردن زیاد آن باعث ضعف بینایی و قاطع منی می شود. برای افرادی که مزاج گرم دارند و مصلحش آب لیمو است، مضر است. مقدار خوراک آن هفت درهم و تخم آن سه درهم و بدل آن رازیانه است.

عوارض جانبی

تذکر: خوردن آن برای گرم مزاجها مضر است، نوشیدن دم کرده ی آن دماغ، بینایی، معده، کلیه و مثانه را | ضعیف و اسپرم را کم می کند، اسراف در خوردن آن اسپرم را قطع مینماید.

مصلح آن: برای گرم مزاجان آبلیمو - سکنجبین - آبغوره و ترشیجات و برای سردمزاجان قرنفل - دارچین و عسل می باشد.

اندام های هوایی: تاکنون هیچگونه عارضه جانبی مضر و خطرناک ناشی از مصرف بجای مقادیر درمانی اندام های هوایی گیاه مزبور شناسایی نشده است.

میوه: تاکنون هیچگونه عارضه جانبی مضر و خطرناک ناشی از مصرف بجای مقادیر درمانی میوه گیاه مزبور شناسایی نشده است ولی در برخی موارد به دلیل تماس با عصاره میوه تازه برداشت ممکن است فتودرماتوز ایجاد شود

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید