نام های گیاه

انگليسي: Physalis alkekengi L. Winter Cherry Solanaceae

عربي: جوز المزح و حب اللهو

بخش های دارویی
موارد مصرف

. طب سنتی اسلام و ایران: این گیاه که در مکتب مذکور به نام «کاکنج» خوانده می شود سرد در درجه اول و خشک در درجه دوم می باشد و در درمان خونریزی های دستگاه تنفسی، یرقان، تنگ نفس کارآیی داشته، خارج کننده مواد یرقان زا از راه ادرار است و همچنین در بهبود بیماریهای کبد و مثانه، هماتوری و زخم های مجاری ادرار مؤثر می باشد.

روش مصرف: این گیاه به صورت خرد شده و عصاره استفاده می شود.

در هندوستان از گیاه به عنوان مدر و ضد انگل معده و روده و برای رفع ناراحتی های مجاری ادرار و مثانه و در استعمال خارجی برای رفع ناراحتیهای پوست مصرف می شود. برگ های آن مدر است.

 

روش مصرف
عوارض جانبی

میوه رسیده این گیاه خوردنی است، ولی مصرف میوه نارس آن موجب بروز مسمومیت در حیوانات شده است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید