نام های گیاه

فرانسه:  Nauclée ، Gambier

انگلیسی: Gambier، Nauclea

ایتالیائی: Nauclea

عربی : قاطر هندی، فوفل هندی

بخش های دارویی
موارد مصرف

علاوه بر مصارف صنعتی، در داروسازی نیز مصرف دارد.

از انواع دیگر این گیاه دوگونه مفید زیر را ذکر می نمائیم :

Randia dumetorum Lam. -* Genipa dumetorum H. Br. - will

که  میوه اش به عنوان قی آور بکار می رود بعلاوه از آن برای صید ماهی و مسموم کردن آنها استفاده میشود.

G . oblongifolia R . P درامریکای جنوبی و پرو می روید و از آن سابقآجهت درمان سیفیلیس استفاده بعمل می آمده است.

گاردنیا، درگلخانه ها ، منازل و باغها نگهداری میشود.

از گلهای آن برای معطر ساختن برگ چای استفاده می شود. از میوه اش نیز نوعی ماده رنگی به دست می آید .

دارای طعم ملایم است. معمولا دانه ها را از میوه خارج مینمایند و پس از خشک کردن به مصارف درمان تب های نوبه می رسانند بعلاوه به عنوان مقوی معده و مدر نیز مورد استفاده قرار می دهند.

اختصاصات درمانی این گیاه بزبان سانسکریت Sangarit (1) در کتب طبی و قدیم هند وارد شده است. از این گیاه، جهت رفع تب که به علت وجود اختلالاتی در اعمال کبد و ترشح صفرا ویا براثر ناراحتی های هضمي وغيره پیش می آید ، استفاده می شود بعلاوه جوشانده آن ، مخلوط با گیاهان معطر دیگر، به مصارف مختلف می رسد (Pharmacographia Indica).

.umbellata L .O*، نوع دیگر گیاه مذکور است که درهند می روید. از برگهای آن در نواحی محل رویش، به عنوان خلط آور استفاده درمانی به عمل می آید ضمنا از آن براثر تخمير، نوعی ماده رنگی قرمز به نام Chaya به دست می آورند.

I . Bandhacea Roxb*، درهندمی روید و از آن به عنوان قابض ورفع ناراحتی های روده در نواحی محل رویش استفاده به عمل می آید

I. coccinea L.- درختچه ای است با برگهای متقابل که درنواحی حاره آسیا و افریقا می روید و چون گلهائی به رنگهای قرمز یا صورتی ویا سفید زیبا دارد ، درگلخانه های نواحی گرم پرورش می یابد. ریشه اشي بعنوان یک داروی اختصاصی جهت رفع دیسانتری در نواحی محل رویش مصرف می شود.

دانه اش دارای ۱5 تا ۲۰ درصد ماده روغنی است. این روغن ، در صورت استخراج، حالت روان دارد. اندیس انكسار آن 194 واندیس بدان ۱۳۳ است (303) .Mensier P. H. p

I . radiata Hiern*، درفورمز (Formoz) می روید و از آن برای دفع کرم استفاده درمانی بعمل می آید.

.Ophiorhiza Mungos L*، در سیلان، سوماترا، جاوه وبورنئومی روید. برگهای آن در طب عوام به عنوان تب بر و مقوی و در استعمال خارج، جهت خنثی کردن و درمان گزش مار با قرار دادن بر روی عضو به کار می رود.

فرآورده ها: عصارة أبی خشک شده برگ ها و شاخه های جوان U .gambir به عنوان کاتشوی زرد شناخته می شود. پس از برداشت، برگها و شاخه ها با آب جوشانده می شوند تا جوشانده ای با قوام شربت مانند به دست آید و در آفتاب خشکانده میشوند. اشتباهات: با Acacia اثرات درمانی ترکیبات، تانن های کانشینی (۲۰ تا ۵۰ درصد) شامل گامبیرین های A1 تا A3 (که شدیدا موجب فعال شدن دی مرهای فلاوانول می شوند). فلاونول ها (۱۰ تا ۵۰ درصد) به ویژه (+) - كاتشین و گامبیرینهای B1 تا B3 (دی مرها)

اثرات: این گیاه به دلیل تانن موجود در آن قابض بوده، همچنین گفته می شود که ضد باکتری و ضد جلبک نیز می باشد. از سوی دیگر فراکسیون فلاونوییدی موجود در گیاه (سیانیدانول (+) - كاتشین)، محافظ کبد می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید