نام های گیاه

فارسی: ماستیک - رماس - رماست - کیه - مصطکی رومی - کندر رومی - علک رومی - علک الروم - مستکی

انگلیسی: Pistacia lentiscus L Anacardiaceae

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- آن را مثل آدامس بجوید و دایم آب دهان را پایین ببرید و در آخر آن را میل کنید. محلل و مقوی است، تقویت کننده ی قلب و دماغ می باشد، در مورد سل ریه باعث اخراج اخلاط می شود، اختلال هواس که همراه با عصبانیت باشد را درمان می کند، لثه را سالم و محکم میکند و بر آن گوشت می آورد، دهان را خوشبو می کند و درد دندان را تسکین می دهد، موجب تقویت معده می شود.

۲- اگر به طور متناوب مقدار کمی از آن با کمی کندر خورده شود، برای تقویت هوش و حافظه بسیار مؤثر است.

۳- آن را در آب بجوشانید و بخورید. برای آرام کردن سرفه های سرد، قطع خونروی از سینه، تقویت کبد، کلیه، معده و روده ها و قطع اسهال مفید است.

۴- پنج برابر مصطکی را با یک برابر صبر زرد مخلوط کرده بخورید. رطوبات زیادی مغز سر و پرده های مننژ را جذب می کند و سردردهای سردمزاج را تسکین می دهد.

۵- آن را با سعد کوفی بجوشانید و با آن دندان ها را بشویید. بوی بد دهان را مرتفع می کند.

۶- آن را در آب بجوشانید و پس از سرد شدن روزی سه بار هر مرتبه دو سه قطره در گوش بچکانید. غده ی داخل گوش را باز می کند و سنگینی گوش و کری که در اثر غده ی گوش باشد برطرف خواهد شد.

۷- آن را در روغن کنجد بجوشانید و در گوش بچکانید. گرفتگی گوش را رفع می کند و سنگینی و کری را درمان می کند.

۸- بوییدن دایم آن وسواس و مالیخولیا را به مرور برطرف می کند.

روش مصرف: از رزین گیاه برای ساخت آدامس و همچنین در صنایع غذایی و نوشابه سازی استفاده میشود.

محلل و مقوی می شود و بخصوص برای اعضای رئیسه بدن نظیر معده، کبد، قلب، کلیه، دماغ و همچنین برای سینه و ریه اثر تقویتی دارد. خوردن آن سردردهای سرد را رفع می کند و اگر با کندر به مقدار کم و متناسب خورده شود برای تقویت حافظه بسیار مؤثر است. اگر با روغن کنجد بجوشانند و به صورت قطره در گوش بچکانند گرفتگی گوش را رفع می کند و برای کری و سنگینی شنوایی نافع است، روغن میوه آن درد گوش را تسکین می دهد، جویدن صمغ مصطکی برای استحکام لثه و دندان و رویانیدن گوشت تازه لثه و تسکین درد دندان و خوشبو کردن دهان مفید است. در آلمان سابقا از مصطکی برای اخراج اخلاط در سل ربه مصرف می کردند.

 

خواص درمانی:

نوع مرغوب مصطکی که به صورت دانه های کوچک است به مصرف جویدن می رسد. جویدن آن در تقویت لثه ها و خوش بو گردانیدن بخار تنفسی مؤثر است. از اسانس آن جهت معطر ساختن بوی توتون، استفاده به عمل می آید.

ماستیک اگر با اثر مخلوط گردد به سهولت به حالت نرم در می آید. از این جهت از آن برای پر کردن داخل دندانهای کرم خورده می توان استفاده به عمل آورد، زیرا با تبخیر اتر، ماستیک به حالت انجماد یافته درون حفره دندان باقی می ماند.

در دندانپزشکی از ماستیک مخلوط با مواد دیگر در قالب گیری نیز استفاده به عمل می آورند. این گیاه در ایران نمی روید.)

معلی بن قیس گوید، امام صادق ع فرمود: شانه زدن بر صورتها دندان ها را محکم می کند و شانه بر ریش و باه را می برد و شانه بر گوشه های صورت هم و غم سینه را می برد و شانه بر مژگانها امان است از جذام و شانه بر سر بلغم را می برد.

سپس آن حضرت داروی بلغم را چنین توصیف کرد و فرمود: یک قسمت مصطکی و قسمتی از گندر و قسمتی از سعتر و قسمتی از نانخواه و قسمتی از شونیز، از همه بطور مساوی کوبیده و صاف کرده و به هم مخلوط نموده و با عسل آن را جمع کرده شود، سپس هر روز و شب به اندازه سنگ فلاخن بخورد که به یاری خداوند تعالی فائده بخشد.

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

تاکنون هیچگونه عارضه جانبی مضر و خطرناک ناشی از مصرف بجای مقادیر درمانی گیاه مزبور شناسایی نشده است. استفاده در طب کودکان: مصرف این گیاه توسط کودکان، ممکن است موجب ایجاد اسهال در آنها گردد.

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید