نام های گیاه

فارسی:  يوسف افندی

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- آن را بخورید. هم ملین و هم قابض است؛ یعنی هم برای یبوست و هم برای اسهال مفید می باشد، مقوی معده و رافع قی و تهوع است، باعث افزایش نیروی جنسی می شود.

٢. اگر بعد از شام آن را بخورید، خواب را سنگین تر می کند.

پوست نارنگی نام دیگر: خواص درمانی: هر روز سه بار آن را به صورت بمالید. کک و مک صورت را به مرور برطرف می کند.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید