بخش های دارویی
موارد مصرف

طبیعت آن: سرد و خشک است.

برگ درخت نارون خواص درمانی: ۱- آن را مانند اسفناج بپزید و بخورید. ضدسم و ضدسنگ کلیه و مثانه است.

۲- بیست گرم از آن را در یک لیتر آب بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را با شکر یا عسل شیرین کنید و بنوشید. سنگ مثانه را از بین می برد، مدر و معرق است، برای رفع ناراحتیهای صفراوی مفید می باشد.

٣- اگر تازه ی آن را در دهان بجوید، مقوی دندان ها و سفت کننده ی لثه است.

۴- اگر عصاره ی آن را در گوش بچکانید، برای نرم کردن و کاهش ورم گوش مفید است. ه عصاره ی آن را به چشم بمالید. دید چشم را افزایش می دهد.

پوست داخلی درخت نارون :

خواص درمانی: ۱- سی گرم از آن را در ۱۲۵۰ گرم آب بجوشانید تا تبخیر شده و ۱۰۰۰ گرم باقی بماند، بعد آب صاف کرده ی آن را با شکر و عسل شیرین کنید و به مرور بنوشید. مدر، مقوی، تب بر و قابض است و اسهال را بند می آورد، برای رفع ناراحتیهای مجاری ادرار و تناسلی بسیار مفید می باشد، برای رفع درد پشت و طنین صدا در گوش مفید است، معرق است اما از عرق شبانه جلوگیری میکند، نرم کننده و التیام دهنده ی ناراحتی های جلدی می باشد، برای درمان نقرس و روماتیسم مؤثر است.

۲- ضماد آن و یا ریختن آب جوشانده ی آن بر روی زخم ها اثر التیام بخش دارد، ضماد آن شکستگی استخوان ها را ترمیم و تسریع میکند.

۳- گرد آن را با روغن خوراکی و سرکه مخلوط کرده و ضماد کنید. برای رفع تبخال، جوش و کورک، آبسه ها و ورمها، هم چنین ورم پستان بسیار مؤثر است.

۴- آب جوشانده ی آن را با سرکه مخلوط کنید و بمالید. برای رفع ناراحتی های پوست نظير جرب تر نافع است، در مورد جذام نیز مفید می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید